Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)

 

1)     Administratorem danych jest Prezydent Miasta Suwałk, Urząd Miejski w Suwałkach,   ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki;

2)     Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, tel. 87 562 82 08, email: tmazur@um.suwalki.pl;

3)     Dane osobowe są zbierane w celu wykazania uprawnienia do prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;

4)     Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

5)     Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia ich sporządzenia;

6)     Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do własnych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

7)     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych;

8)     Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie odmową udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Cur - p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego

Data wytworzenia: 2019-03-28

Wprowadzający: Michał Nowicki

Modyfikujący: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2019-03-28

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2019-03-28