Zamówienie Nr 01/SM/2008 z dnia 2008-06-02 - Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę samochodu osobowego dla potrzeb Straży Miejskiej

Data wydania 2008-06-02
Numer 01/SM/2008
Tytuł Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę samochodu osobowego dla potrzeb Straży Miejskiej

Suwałki,  02.06.2008 r.

 

 

SM.341/1/08

 

                                                                                                         

 

 

               Urząd Miejski w Suwałkach zgodnie  z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego  dla potrzeb Straży Miejskiej w Suwałkach wybrana została  oferta firmy

 

Salon PEUGEOT

ASO DUDEK

ul. Dźbowska 56/62

42-200 Częstochowa

 

z ceną realizacji przedmiotowego zamówienia 52.344,10 zł. brutto (słownie pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści cztery 10/100 złotych). Ww. oferta jako jedyna wpłynęła do siedziby zamawiającego, wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta odrzuceniu, tym samym uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert (cena – 100%).

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Grzegorz Kosiński - Urząd Miejski w Suwałkach, Straż Miejska

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-06-04

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2008-06-04

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2008-06-04