Zamówienie Nr 04/ZBM/2008 z dnia 2008-07-30 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osiedle II bl. 10 w Suwałkach.

Data wydania 2008-07-30
Numer 04/ZBM/2008
Tytuł Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osiedle II bl. 10 w Suwałkach.
OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
 
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku   przetargu nieograniczonego z dnia 22 lipca 2008 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 141506 - 2008 z dnia 26.06.2008 roku na wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osiedle II bl. 10 w Suwałkach.
 
Wpłynęły następujące oferty :
 
Oferta Nr 1 : Zakład Usług Budowlanych Jerzy Witold Gober
                       16-400 Suwałki, ul. Lityńskiego 15/4
 
Cena ofertowa brutto : 299 747,89 zł słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć 
                                                                              tysięcy siedemset czterdzieści siedem 89/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.10.2008 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 2 : Centrum Pokryć Dachowych „DACH-POL” Piotr Racis
                        16-400 Suwałki, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2
Cena ofertowa brutto : 329 919,80 zł słownie złotych: trzysta dwadzieścia dziewięć 
                                                                              tysięcy dziewięćset dziewiętnaście 80/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.10.2008 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
 
Oferta Nr 3 : Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe „ELFAZ”
                      Antoni Wincza, 16-400 Suwałki, ul. Antoniewicza 1A/25
Cena ofertowa brutto : 313 820,30 zł słownie złotych: trzysta trzynaście tysięcy osiemset
                                    dwadzieścia 30/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.10.2008 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
 
Oferta Nr 4 : REM-BUD I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna, ul. Sejneńska 57,
                      16-400  Suwałki
Cena ofertowa brutto : 421 814,12 zł słownie złotych: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy
                                                          osiemset czternaście 12/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 31.10.2008 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt XVIII SIWZ jest cena zamówienia – 100%.
Zamawiający do realizacji zamówienia wybrał ofertę  Nr 1 złożoną przez Zakład Usług Budowlanych Jerzy Witold Gober, 16-400 Suwałki, ul. Lityńskiego 15/4.
 
Uzasadnienie wyboru :
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Najkorzystniejsza oferta pod względem uzyskanej oceny punktowej.
 
 
 
 
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
Suwałki dnia 30.07.2008r.                                                                                                   

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2008-07-30

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2008-07-30

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2008-07-30