Zamówienie Nr 06/ZBM/2008 z dnia 2008-08-06 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osiedle II bl. 21 w Suwałkach.

Data wydania 2008-08-06
Numer 06/ZBM/2008
Tytuł Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osiedle II bl. 21 w Suwałkach.
OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
 
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku   przetargu nieograniczonego z dnia 31 lipca 2008 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 151769 - 2008z dnia 07.07.2008 roku na wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osiedle II bl. 21 w Suwałkach.
 
Wpłynęły następujące oferty :
 
Oferta Nr 1 : Przedsiębiorstwo Usługowo-HandloweSOFIX Stanisław Sofiński, ul. Chopina
                        20, 16-400 Suwałki
 
Cena ofertowa brutto : 287 602,06 zł słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy 
                                                                              sześćset dwa 06/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.10.2008 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 2 : Zakład Usług Budowlanych Jerzy Witold Gober
                       16-400 Suwałki, ul. Lityńskiego 15/4
 
Cena ofertowa brutto : 239 685,60 zł słownie złotych: dwieście trzydzieści dziewięć 
                                                                              tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć 60/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.10.2008 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
 
Oferta Nr 3 : REM-BUD I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna, ul. Sejneńska 57,
                      16-400  Suwałki
Cena ofertowa brutto : 274 432,89 zł słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące  
                                                                                        czterysta trzydzieści dwa 89/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.10.2008 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
 
Oferta Nr 4 : Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe „ELFAZ”
                      Antoni Wincza, 16-400 Suwałki, ul. Antoniewicza 1A/25
 
Cena ofertowa brutto : 244 900,92 zł słownie złotych: dwieście czterdzieści cztery tysiące  
                                                                                        dziewięćset 92/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.10.2008 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt XVIII SIWZ jest cena zamówienia – 100%.
Zamawiający do realizacji zamówienia wybrał ofertę  Nr 2 złożoną przez Zakład Usług Budowlanych Jerzy Witold Gober, 16-400 Suwałki, ul. Lityńskiego 15/4.
 
Uzasadnienie wyboru :
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Najkorzystniejsza oferta pod względem uzyskanej oceny punktowej.
 
 
 
 
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
 
Suwałki dnia 06.08.2008 r.                                                                                                       

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2008-08-06

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2008-08-06

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2008-08-06