Zamówienie Nr 11/ZBM/2008 z dnia 2008-08-12 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem, na okres do trzech lat lokali użytkowych położonych w Suwałkach przy ulicy Kościuszki 78 i Kościuszki 52.

Data wydania 2008-08-12
Numer 11/ZBM/2008
Tytuł Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem, na okres do trzech lat lokali użytkowych położonych w Suwałkach przy ulicy Kościuszki 78 i Kościuszki 52.
                                                                                                  O g ł o s z e n i e
 
            Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem, na okres do trzech lat lokali użytkowych położonych w Suwałkach przy ulicy :
1. Kościuszki 78 ( II przetarg ) – powierzchnia użytkowa 37,20 m2 – parter cena wywoławcza 30 zł/m2  (netto) wadium 1630,00 zł, wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania z indywidualnym licznikiem ciepła. Jednocześnie informujemy, że planowany termin przekazania lokalu najemcy to wrzesień 2008 r. Czynsz naliczany będzie od dnia przekazania lokalu.
2. Kościuszki 52 ( I przetarg ) – powierzchnia użytkowa 42,60 m2 - parter, cena wywoławcza 15 zł/m2 (netto), wadium 930,00 zł, wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną.
Lokale wystawione są do przetargu w aktualnym stanie technicznym z przeznaczeniem na działalność biurową, usługową, handlową, lub inną nieuciążliwą dla otoczenia.
Przedmiotem przetargu jest miesięczna stawka czynszu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. Koszty eksploatacji przyszły najemca pokrywa odrębnie. Osoba która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w kwocie stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu brutto, wyliczonego w oparciu o wylicytowano w przetargu stawkę czynszu.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.08.2008 r. (środa) w siedzibie ZBM - ul. Noniewicza 10, pokój nr 336, o godz. 10:00. Wadium należy wpłacić w kasie ZBM lub na rachunek bankowy: Bank Pekao S.A 07 1240 5211 1111 0000 4926 1336 do godz. 930 w dniu przetargu, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku ZBM. 
W przypadku odstąpienia przez wygrywającego od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz ZBM.
Jednocześnie informujemy, że Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach posiada wolne lokale w budynku przy ul. Pułaskiego 26A i 1 Maja 4B. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ZBM - pok. nr 337 lub telefonicznie  pod numerem 0-87 562-83-37.Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 
 
 
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
Suwałki, dnia 12.08.2008 rok

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2008-08-12

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2008-08-12

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2008-08-12