Zamówienie Nr 12/ZBM/2008 z dnia 2008-08-25 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem, na okres do trzech lat lokali użytkowych położonych w Suwałkach przy ulicy Kościuszki 78 i Utrata 1B.

Data wydania 2008-08-25
Numer 12/ZBM/2008
Tytuł Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem, na okres do trzech lat lokali użytkowych położonych w Suwałkach przy ulicy Kościuszki 78 i Utrata 1B.
                                                                                                O g ł o s z e n i e
 
            Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem, na okres do trzech lat lokali użytkowych położonych w Suwałkach przy ulicy :
1.      Kościuszki 78 ( II przetarg ):
Lokal nr 7 powierzchnia użytkowa 18,50 m2 – cena wywoławcza 30 zł/m2 (netto) wadium 810,00 zł
Lokal nr 8 powierzchnia użytkowa 33,50 m2 – cena wywoławcza 15 zł/m2  (netto) wadium 740,00 zł, Lokal nr 9 powierzchnia użytkowa 38,10 m2 – cena wywoławcza 15 zł/m2 (netto) wadium 840,00zł,
Lokale wyposażone są w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania z indywidualnymi licznikami ciepła.
Lokale wystawione są do przetargu z przeznaczeniem na działalność biurową, usługową, handlową, lub inną nieuciążliwą dla otoczenia bez możliwości uzyskania zgody na sprzedaż alkoholu w lokalach nr 8 i 9, które znajdują się w oficynie.  
2. Utrata 1B ( I przetarg ) – powierzchnia użytkowa 26,20 m2 – II piętro, cena wywoławcza 8 zł/m2 (netto), wadium 310,00 zł. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną  i centralnego ogrzewania. Lokal wystawiony jest do przetargu w aktualnym stanie technicznym                z przeznaczeniem na działalność biurową, usługową, handlową, lub inną nieuciążliwą dla otoczenia. Budynek przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przedmiotem przetargu jest miesięczna stawka czynszu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. Koszty eksploatacji przyszły najemca pokrywa odrębnie. Osoba która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w kwocie stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu brutto, wyliczonego w oparciu o wylicytowaną w przetargu stawkę czynszu.
Przetarg odbędzie się w dniu 11.09.2008 r. (czwartek) w siedzibie ZBM - ul. Noniewicza 10, pokój nr 336, o godz. 1000. Wadium należy wpłacić w kasie ZBM lub na rachunek bankowy: Bank Pekao S.A 07 1240 5211 1111 0000 4926 1336 do godz. 930 w dniu przetargu, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku ZBM. 

W przypadku odstąpienia przez wygrywającego od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz ZBM. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach posiada wolny lokal w budynku przy ul. 1 Maja 4B. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ZBM - pok. nr 337 lub telefonicznie pod numerem 0-87 562-83-37.

Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 
 
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwalkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2008-08-25

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2008-08-25

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2008-08-25