Zamówienie Nr 10/ZBM/2008 z dnia 2008-09-02 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu klatek schodowych i wiatrołapów – szt. 6 z wymianą stolarki okiennej w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym przy ul. Antoniewicza 1 w Suwałkach.

Data wydania 2008-09-02
Numer 10/ZBM/2008
Tytuł Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu klatek schodowych i wiatrołapów – szt. 6 z wymianą stolarki okiennej w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym przy ul. Antoniewicza 1 w Suwałkach.

 

                                                                   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 
 
            Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach informuje , że   w   trybie   przetargu nieograniczonego z dnia 20 sierpnia 2008 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 172582 - 2008 z dnia 28.07.2008 roku na wykonanie remontu klatek schodowych i wiatrołapów z wymianą stolarki okiennej w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym przy ul. Antoniewicza 1 w Suwałkach wpłynęły następujące oferty :
 
Oferta Nr 1 :   Firma Budowlano – Handlowa „GIPS-BUD”, Lech Hołownia, ul. Pułaskiego 81A/45, 16 – 400 Suwałki
Cena ofertowa brutto : 86 803,58 PLN słownie złotych: osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzy 58/100.-
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji zamówienia : 15/10/2008 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 2:   PPUH „HAWAL” Halina Walendzewicz, 16 – 400 Suwałki, ul. Kowalskiego 10B/1,
Cena ofertowa brutto : 91 948,03 PLN słownie złotych: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem 03/100
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji zamówienia : 15/10/2008 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z rozdziałem XVIII SIWZ jest cena zamówienia – 100%.
Zamawiający do realizacji zamówienia wybrał ofertę Nr 1 złożoną przez  Firmę Budowlano – Handlową „GIPS-BUD”, Lech Hołownia, ul. Pułaskiego 81A/45, 16 – 400 Suwałki
 
Uzasadnienie wyboru :
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.

Najkorzystniejsza oferta pod względem uzyskanej oceny punktowej.

 

 
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki, dnia 02.09.2008 rok

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2008-09-02

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2008-09-02

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2008-09-02