Zamówienie Nr 4/Or/2008 z dnia 2008-10-01 - przetarg nieograniczony na dostawę wkładów barwiących dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach „WKŁADY BARWIĄCE 2008-II” - Rozstrzygnięcie protestu

Data wydania 2008-10-01
Numer 4/Or/2008
Tytuł przetarg nieograniczony na dostawę wkładów barwiących dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach „WKŁADY BARWIĄCE 2008-II” - Rozstrzygnięcie protestu
Suwałki, dnia 01 października 2008 r.
Or. VII.341/4-2/08
GANDOLF ANDRZEJ KULESZA
ul. Oszmiańska 7
03-503 Warszawa
 
Dotyczy: protestu złożonego przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wkładów barwiących dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach „WKŁADY BARWIĄCE 2008-II”.
 
Rozstrzygnięcie protestu
 
W związku z protestem złożonym przez Państwa w dniu 26 września 2008, informuję, że protest został uwzględniony w całości.
 
Uzasadnienie
 
Protestujący wniósł protest na postanowienia siwz wykazując iż zostały naruszone zapisy    art. 29 ust. 1 oraz ust. 2,3 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, jako niezgodnego z prawem i utrudniającym uczciwą konkurencję.
 W opisie zamówienia Zamawiający wymaga dostawy wkładów barwiących pochodzących wyłącznie od producenta urządzenia. Protestujący podnosi, iż taki warunek jest nie tylko niezgodny z prawem ale i niemożliwe jest w tej sytuacji zaproponowanie materiałów równoważnych. Jak uzasadnia Protestujący, w chwili obecnej dostępne jest wiele wysokiej klasy materiałów kompatybilnych, które gwarantują warunki pracy nie gorsze od materiałów oryginalnych a w przypadku poważnych awarii producenci tych materiałów zobowiązują się do pokrycia kosztów naprawy negatywnych skutków tych awarii.
Zamawiający uznając zarzuty zawarte w proteście usunie ze siwz zapisy niezgodne z prawem.
 
Pouczenie
 
Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie.
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Józef Gajewski - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-10-01

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2008-10-01

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-10-01