Zamówienie Nr 16/ZBM/2008 z dnia 2008-10-20 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu ciągu pieszo jezdnego wzdłuż budynków mieszkalnych Nr.5 i 6 na Osiedlu II w Suwałkach.

Data wydania 2008-10-20
Numer 16/ZBM/2008
Tytuł Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu ciągu pieszo jezdnego wzdłuż budynków mieszkalnych Nr.5 i 6 na Osiedlu II w Suwałkach.
 
 
OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku   przetargu nieograniczonego z dnia 15 października 2008 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 232823-2008 z dnia 24.09.2008 roku na wykonanie remontu ciągu pieszo jezdnego wzdłuż budynków mieszkalnych Nr.5 i 6 na Osiedlu II w Suwałkach.

Wpłynęły następujące oferty :
 
Oferta Nr 1: „REM-BUD” I.Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna ul. Sejneńska 57
                      16-400 Suwałki.
Cena ofertowa brutto : 119 179,86 zł. słownie złoty: sto dziewiętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złoty 86/100
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : do 30.11.2008 roku.
Termin płatności faktur : 21 dni
Oferta Nr 2: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SOFIX” ul. Chopina 20
                  16-400 Suwałki
Cena ofertowa brutto : 138 932,92 słownie złotych: sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote 92/100
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : do 30.11.2008 roku.
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 3: Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „HENTAR” Henryk Taraszkiewicz 16-400 Suwałki ul. Majerskiego 15
Cena ofertowa brutto : 123 278 ,99 zł. słownie złoty: sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem  złoty 99/100
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : do 30.11.2008 roku.
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 4 : Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Wiesława i Tomasz Stankiewicz
                     16-400 Suwałki ul. Jasna 3
Cena ofertowa brutto : 129 290,48 słownie złoty: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złoty 48/100
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : do 30.11.2008 roku.
Termin płatności faktur : 21 dni
Oferta Nr 5: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ekologicznego „ALEXDAN” Aleksander
                     Daniłowicz ul. Lipowa 41A 16-400 Suwałki
Cena ofertowa brutto : 132 388,24 słownie złotych: sto trzydzieści dwa tysięce trzysta osiemdziesiąt osiem  złoty 24/100
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : do 30.11.2008 roku.
Termin płatności faktur : 21 dni
Oferta Nr 6: PPU „HAWAL” Halina Walendzewicz
                     16-400 Suwałki ul. Kowalskiego 10B/1
Cena ofertowa brutto : 127 762,88 słownie złotych: sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote887/100
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : do 30.11.2008 roku.
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt XVIII SIWZ jest cena zamówienia – 100%.
Zamawiający do realizacji zamówienia wybrał ofertę Nr 1 złożoną przez :
„REM-BUD” I.Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna ul. Sejneńska 57 16-400 Suwałki.
 
Uzasadnienie wyboru :
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Najkorzystniejsza oferta pod względem uzyskanej oceny punktowej.
 
 
 
 
 
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
 
 
Suwałki dnia 20.10.2008 r.                                                                                                   

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2008-10-20

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2008-10-20

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2008-10-20