Zamówienie Nr 17/ZBM/2008 z dnia 2008-11-05 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na na wymianę wraz z dostawą wodomierzy skrzydełkowych na wodomierze nowe JS-1,0 ø 15 w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ZBM w Suwałkach.

Data wydania 2008-11-05
Numer 17/ZBM/2008
Tytuł Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na na wymianę wraz z dostawą wodomierzy skrzydełkowych na wodomierze nowe JS-1,0 ø 15 w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ZBM w Suwałkach.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
 
            Zarząd   Budynków   Mieszkalnych   w   Suwałkach   zawiadamia o unieważnieniu   przetargu nieograniczonego   z  dnia  24.10.2008  r.  ogłoszonego   w   Biuletynie   Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia :  248237 – 2008  z  dnia   03.10.2008 r.  na  wymianę wraz z dostawą wodomierzy skrzydełkowych na wodomierze nowe JS-1,0 ø 15 w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ZBM w Suwałkach .
 
Postępowanie unieważniono w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych .
Uzasadnienie  :
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .
 
 
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
 
 
 
Suwałki dnia 05.11.2008 r.
                                                                                                           

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2008-11-05

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2008-11-05

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2008-11-05