Zamówienie Nr 18/ZBM/2008 z dnia 2008-11-06 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót rozbiórkowych i konstrukcyjnych z wymurowaniem kominów w budynku przy ul. Wigierska 32 w Suwałkach

Data wydania 2008-11-06
Numer 18/ZBM/2008
Tytuł Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót rozbiórkowych i konstrukcyjnych z wymurowaniem kominów w budynku przy ul. Wigierska 32 w Suwałkach
 
 
 
OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
 
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku   przetargu nieograniczonego z dnia 04 listopada 2008 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 266689 - 2008 z dnia 15.10.2008 roku na wykonanie robót rozbiórkowych i konstrukcyjnych z wymurowaniem kominów w budynku przy ul. Wigierska 32 w Suwałkach
 
Wpłynęły następujące oferty :
 
Oferta Nr 1 : Firma Budowlano-Handlowa „GIPS-BUD” Lech Hołownia
                       16-400 Suwałki, ul. Pułaskiego 81A/45
 
Cena ofertowa brutto : 307 491,51 zł słownie złotych: trzysta siedem tysięcy czterysta
     dziewięćdziesiąt jeden 51/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 19.12.2008 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 2 : Zakład Usług Budowlanych Jerzy Witold Gober
                       16-400 Suwałki, ul. Lityńskiego 15/4
 
Cena ofertowa brutto : 324 124,52 zł słownie złotych: trzysta dwadzieścia cztery
                                                                              tysiące sto dwadzieścia cztery 52/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 19.12.2008 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 3 : „ DOM – BUD – TYNK ” Mirosław Krasnoborski
                      16-400 Suwałki, ul. Wł. Jagiełły 7.
Cena ofertowa brutto : 323 555,15 zł słownie złotych: trzysta dwadzieścia trzy tysiące
                                                                                  pięćset pięćdziesiąt pięć 15/100. 
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 19.12.2008 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
 
 
 
Oferta Nr 4 : Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „LOBUD” Leszek Ostrowski
                     ul. Olszowa 11, 16-400  Suwałki
Cena ofertowa brutto : 371 431,15 zł słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy
                                                          czterysta trzydzieści jeden 15/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 19.12.2008 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt XVIII SIWZ jest cena zamówienia – 100%.
Zamawiający do realizacji zamówienia wybrał ofertę  Nr 1 złożoną przez Firma Budowlano-Handlowa „GIPS-BUD” Lech Hołownia 16-400 Suwałki, ul. Pułaskiego 81A/45
 
Uzasadnienie wyboru :
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Najkorzystniejsza oferta pod względem uzyskanej oceny punktowej.
 
 
 
 
 
 
 
 
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
 
 
 
 
Suwałki dnia  05.11.2008 r.                                                                                                   

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2008-11-06

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2008-11-06

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2008-11-06