Zamówienie Nr 5/Or/2008 z dnia 2008-11-14 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń peryferyjnych do Urzędu Miejskiego w Suwałkach „Komputeryzacja II 2008”- Wybór oferty

Data wydania 2008-11-14
Numer 5/Or/2008
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń peryferyjnych do Urzędu Miejskiego w Suwałkach „Komputeryzacja II 2008”- Wybór oferty
Suwałki, dnia 25.11.2008 r.
Or.VII.341/5-1/08
 
Szanowni Państwo
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zmianami) zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych do Urzędu Miejskiego w Suwałkach „KOMPUTERYZACJA II 2008”, została wybrana oferta firmy:
ACTiWA, 91-149 Łódź, ul. Grabieniec 18/49, Filia 16-400 Suwałki,
ul. Minkiewicza 4
, która zobowiązała się wykonać zamówienie za 105 473,88 zł brutto, a tym samym, wg wzoru zamieszczonego w pkt XIII SIWZ otrzymała 100 pkt.
Jednocześnie informujemy, że w w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy, którzy uzyskali następującą punktację:
 
Lp
Nazwa oferenta
Cena
pkt cena (100%)
1
MGM SOFT Sp. z o.o., 16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 49
108 463,71 zł
97,2
2
ACTiWA, 91-149 Łódź, ul. Grabieniec 18/49, Filia 16-400 Suwałki, ul. Minkiewicza 4
105 476,88zł
100,00
 

Metryka strony

Udostępniający: Or

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jabłoński

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data wprowadzenia: 2008-11-25

Modyfikujący: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2008-11-25

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2008-11-25