Zamówienie Nr 21/ZBM/2008 z dnia 2008-12-24 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem, na okres do trzech lat lokali użytkowych położonych w Suwałkach przy ulicy Kościuszki 78 i Kościuszki 86/88.

Data wydania 2008-12-24
Numer 21/ZBM/2008
Tytuł Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem, na okres do trzech lat lokali użytkowych położonych w Suwałkach przy ulicy Kościuszki 78 i Kościuszki 86/88.
 
                                                                                   O g ł o s z e n i e
 
 
         Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem, na okres do trzech lat lokali użytkowych położonych w Suwałkach przy ulicy :
1.     Kościuszki 78 ( I przetarg ): powierzchnia użytkowa 55,86 m2 – cena wywoławcza 15 zł/m2 (netto) wadium 1230,00 zł wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania z indywidualnymi licznikami ciepła.
2.     Kościuszki 86/88 ( II przetarg ) - powierzchnia użytkowa 122 m2, cena wywoławcza 20 zł/m2 (netto), wadium 3570,00 zł, wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
Lokale wystawione są do przetargu z przeznaczeniem na działalność biurową, usługową, handlową, lub inną nieuciążliwą dla otoczenia. Lokale wystawione są do przetargu w aktualnym stanie technicznym
Przedmiotem przetargu jest miesięczna stawka czynszu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. Koszty eksploatacji przyszły najemca pokrywa odrębnie. Osoba która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w kwocie stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu brutto, wyliczonego w oparciu o wylicytowaną w przetargu stawkę czynszu.
Przetarg odbędzie się w dniu 6.01.2009 r. (wtorek) w siedzibie ZBM - ul. Noniewicza 10, pokój nr 338, o godz. 1000. Przetarg rozpocznie się o godzinie 1000. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank Pekao S.A 07 1240 5211 1111 0000 4926 1336 do dnia 5.01.2009 r. przy czym za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania na rachunku ZBM. 
W przypadku odstąpienia przez wygrywającego od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz ZBM. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach posiada wolne lokale w budynkach przy ul. Pułaskiego 26A, Putry 9. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ZBM - pok. nr 337 lub telefonicznie pod numerem 0-87 562-83-37.
Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 
 
 
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2008-12-24

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2008-12-24

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2008-12-24