Rozstrzygnięcie przetargu

Data wydania 2009-02-17
Numer 3/2009
Tytuł MDI w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pn: " Wykonanie i dostarczenie znaków, tablic drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym nr 3/2009 pn: „Wykonanie i dostarczenie znaków, tablic drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego” oferta Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego SIRANT, Mazuchówka 60A, 11-510 Wydminy  uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  Zamawiający poniżej zamieszcza  informacje o wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Warunki płatności

Okres gwarancji

 

 

1

Lider: WIMED Oznakowanie Dróg Spółka z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów

Partner: Zakład Produkcji Znaków Drogowych WIMED Zdzisław Dąbczyński,

ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów

 

125.336,53

 

28.02.2010 r

 

do 30 dni

 

5 lat gwarancji

 

2

 

CZMUDA S.A., ul. Sokola 6c, 11-041 Olsztyn

 

127.691,27

 

28.02.2010 r

 

do 30 dni

 

5 lat gwarancji

 

3

RESTAL Sp. z o.o., ul. Żerkowicka 1a, 45-838 Opole

 

155.793,39

 

28.02.2010 r

 

do 30 dni

 

5 lat gwarancji

 

4

Giera Znaki Drogowe Michał Giera, Krystyna Giera SJ

ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo

 

132.945,84

 

28.02.2010 r

 

do 30 dni

 

5 lat gwarancji

 

5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno  Usługowo Handlowe SIRANT, ul. Mazuchówka 60A,

11-510 Wydminy

 

95.538,20

 

28.02.2010 r

 

do 30 dni

 

5 lat gwarancji

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium (cena – 100%)

Razem

1

76,23

76,23

2

74,82

74,82

3

61,32

61,32

4

71,86

71,86

5

100,00

100,00

 

 

Suwałki, 02.03.2009 r

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2009-03-02

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2009-03-02

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2009-03-02