Zamówienie Nr 01/OSGK/2009 z dnia 2009-03-11 - Przetarg nieograniczony na dostawę 12 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich jednej marki - odpowiedź na zapytanie

Data wydania 2009-03-11
Numer 01/OSGK/2009
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę 12 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich jednej marki - odpowiedź na zapytanie

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie wykonawcy odnośnie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego „Dostawa 12 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki”

Treść zapytań:
  1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie autobusów fabrycznie nowych, wyprodukowanych na przełomie 2008 i 2009 r. ?
  2. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie autobusu z silnikiem o maksymalnej mocy 210 kW ?
  3. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie autobusów z zawieszeniem przednim zależnym ?
 

            Zgodnie z art 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujące wyjaśnienie:

 

-        odnośnie pytania nr 1 – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie autobusów fabrycznie nowych, wyprodukowanych na przełomie 2008 i 2009 r. i w tym zakresie zmienia SIWZ,

-        odnośnie pytania nr 2 - Zamawiający nie wyraża zgody na autobus z silnikiem o maksymalnej mocy 210 kW, parametry silnika muszą być zgodne z zapisami SIWZ,

-        odnośnie pytania nr 3 – Zamawiający nie wyraża zgody na zawieszenie przednie zależne, zawieszenie musi być zgodne z zapisami SIWZ.

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-03-11

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-03-12

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-03-11