Zamówienie Nr 01/OSGK/2009 z dnia 2009-03-17 - Przetarg nieograniczony na dostawę 12 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich jednej marki - trzeecia zmiana specyfikacji

Data wydania 2009-03-17
Numer 01/OSGK/2009
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę 12 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich jednej marki - trzeecia zmiana specyfikacji

                                                                                             

Dotyczy: postępowania na udzielenie zamówienia publicznego nr 340/43/09 w trybie przetargu nieograniczonego

 

            W dniu 17.03.2009 r. w oparciu o art 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetargu „DOSTAWA 12 FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH NISKOPDŁOGOWYCH JEDNEJ MARKI”

poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ w następujący sposób:

 
pkt 6.12 załącznika otrzymuje brzmienie:
 

„Zawieszenie przednie i tylne pneumatyczne. Zawieszenie przednie niezależne. Oś tylna zależna (Zamawiający dopuszcza autobus z osią tylną portalową). Autobus musi być wyposażony w układ przyklęku na prawą stronę.”

 

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-03-18

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-03-18

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-03-18