Zamówienie Nr 01/OSGK/2009 z dnia 2009-03-17 - Przetarg nieograniczony na dostawę 12 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich jednej marki - odpowiedź na zapytanie

Data wydania 2009-03-17
Numer 01/OSGK/2009
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę 12 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich jednej marki - odpowiedź na zapytanie

                                                                                                                     
             Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie wykonawcy odnośnie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetargu nie ograniczonego „Dostawa 12 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki”
Treść zapytania:

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „monitoring wewnętrzny /3 kamery/ plus jedna kamera zewnętrzna wraz z rejestratorem obrazu?

 

            Zgodnie z art 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujące wyjaśnienie:

 

            Zainstalowanie w autobusach systemu cyfrowego monitoringu wizyjnego, który musi umożliwiać wykonanie nagrań wideo pochodzący z kamer kolorowych, z możliwością nagrania dźwięku.

            System musi składać się z :

            - autobus ma być wyposażony w 3 kamery wandaloodporne umieszczone w podsufitowych kopułach obudowanych monitorujących przedział pasażerski plus jedną kamerę monitorującą drogę przed pojazdem ( Rozdzielczość TV minimum 530 linii, minimalne oświetlenie 0,2 luxa, odporność na wibracje charakterystyczne dla pojazdów komunikacji miejskiej, brak ostrych krawędzi),

            - cyfrowego 4 kanałowego rejestratora wizji nagrywającego w rozdzielczości minimalnej 720 x 288, z prędkością minimum 25 klatek/sek. Wyposażony w twardy dysk 2,5” 160GB w wyjmowanej kieszeni; zabezpieczony przed ingerencją osób trzecich w jego działanie oraz zabezpieczenie przed dostępem do zarejestrowanych materiałów np. poprzez hasła.

Rejestrator umieszczony w skrzynce zamykanej na klucz; nagrania winny być wykonane w systemie PAL; tryb nagrania: ciągły, poprzez kasowanie najstarszych plików, możliwość wyzwalania przez wejścia alarmowe, „ znak wodny” ( zabezpieczenie zapisanego obrazu przed modyfikacją) przystosowany do rozwiązań mobilnych ( sprawdzony w eksploatacji w pojazdach komunikacji miejskiej). Pojemność twardego dysku – przy zachowaniu określonych parametrów nagrania obrazu oraz po uwzględnieniu wybranej przez Wykonawcę metody kompresji obrazu – musi pomieścić min. 80 godzin ciągłego nagrania ze wszystkich kamer oraz zapis dźwięku.

            - mikrofonu, umieszczonego w sposób umożliwiający nagrywanie rozmów kierowcy z pasażerami.

            - terminala z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem kolorowym LCD, typu TFT, o przekątnej nie mniej niż 10 cali który powinien posiadać adapter umożliwiający montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego w kabinie kierowcy z możliwością płynnej regulacji w pionie i w poziomie, podgląd obrazu dzielonego, możliwość wyłączenia obrazu podczas jazdy

      - oprogramowania umożliwiającego przeglądanie i archiwizacjędanych za pomocą stacji dokującej podłączonej do komputera PC przy pomocy złącza USB, możliwość przekazania rejestrowanego materiału dowodowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do przeglądania zapisu lub plikiem uruchamiającym odczyt, przekazywanie plików nie może być związane ograniczeniami licencyjnymi, przeglądanie materiałów według różnych kryteriów: data, czas, numer kamery; możliwość przeglądania obrazu w przedziale czasu, przewijanie obrazu do tyłu i do przodu różnymi prędkościami; zatrzymanie obrazu i jego wydruku oraz zapisanie w formie pliku, możliwość oglądania obrazu z pojedynczej kamery jak i ze wszystkich kamer jednocześnie.  

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-03-18

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-03-18

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-03-18