Zamówienie Nr 01/OSGK/2009 z dnia 2009-03-30 - Przetarg nieograniczony na dostawę 12 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich jednej marki - odpowiedź na zapytanie.

Data wydania 2009-03-30
Numer 01/OSGK/2009
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę 12 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich jednej marki - odpowiedź na zapytanie.

            Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie wykonawcy odnośnie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego „Dostawa 12 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki”

Treść zapytań:
  1. Czy Zamawiający dopuszcza autobusy z niezależnym ogrzewaniem, które zasilane jest z podstawowego zbiornika na paliwo?
  2. Czy Zamawiający potraktuje rozwiązanie spełnienie wymogów zastosowania rozwiązań umożliwiających kontrolę i uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych w autobusie w jednym punkcie, gdy wlewy określonych materiałów eksploatacyjnych będą się znajdować w odległości około trzy metry?

      Pytający podkreślił, że wyraźne odsadzenie punktów wlewu czynnika AdBlue i oleju napędowego ma na celu uniknięcie ewentualnej pomyłki odwrotnego uzupełnienia tych zbiorników. Tak interpretując oferowane rozwiązanie pokrywa się z intencją zawartą w SIWZ, Rozdział 17 „warunki serwisu i gwarancji” tabela, pozycja 3.

  1. Czy Zamawiający dopuści oświadczenie dostawcy pojazdów i jednocześnie gwaranta zapisów oferty, dotyczących długości przebiegu między obsługami technicznymi określonych podzespołów ?

Pytający podkreślił, że uzyskanie ww dokumentów od producentów poszczególnych podzespołów może być trudne do realizacji w tak krótkim czasie. W związku z czym uzasadnione było by potraktowanie potwierdzenia dostawcy jako spełnienie warunków zawartych w rozdziale 17 SIWZ, tabela, pozycja 2.

 

            Zgodnie z art 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujące wyjaśnienie:

 

-        odnośnie pytania nr 1 – Zamawiający dopuszcza autobusy z niezależnym ogrzewaniem, które zasilane jest z podstawowego zbiornika na paliwo,

-        odnośnie pytania nr 2 - Rozwiązanie polegające na lokalizacji wlewów określonych materiałów eksploatacyjnych w odległości około trzech metrów Zamawiający nie potraktuje jako rozwiązania umożliwiającego kontrolę i uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych w autobusie w jednym punkcie,

-        odnośnie pytania nr 3 – Zamawiający wymaga dokumentów wystawionych przez producentów podzespołów.

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-03-31

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-03-31

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-03-31