MDI ogłasza rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego

Data wydania 2009-04-02
Numer 11/2009
Tytuł Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn: "usuwanie pojazdów z dróg położonych w mieście Suwałki i Powiatu Suwalskiego oraz parkowanie na parkingu strzeżonym w trybie określonym w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r w sprawie usuwania pojazdów"

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym nr 11/2009  pn: „Usuwanie pojazdów z dróg położonych w mieście Suwałki i Powiatu Suwalskiego oraz parkowanie na parkingu strzeżonym w trybie określonym w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowymoferta Konsorcjum Firm R & Cars Robert Edward Zaorski, ul. Budowlana 3, 16-400 Suwałki oraz ZWM – Waraksa Maria Waraksa, ul. Przytorowa 3, 16-400 Suwałki  uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  Zamawiający poniżej zamieszcza  informacje o wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

 

1

Konsorcjum Firm:

Lider: R & CARS Robert Edward Zaorski,

ul. Budowlana 3, 16-400 Suwałki

Partner: ZWM-Waraksa Maria Waraksa,

ul. Przytorowa 3, 16-400 Suwałki

 

 

 

87,31

 

 

do 31.03.2012 r

 

2

Auto Pomoc Parking Strzeżony Tadeusz Jaśkiewicz, ul. Jagiełły 101, 16-400 Suwałki

oferent wykluczony i oferta odrzucona 

 

-

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium (cena – 100%)

Razem

1

100,00

100,00

 

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2009-04-22

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2009-04-22

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2009-04-22