Zamówienie Nr 07/ZBM/2009 z dnia 2009-04-07 - Przetarg nieograniczony na remont konserwatorski, rewaloryzacja i przebudowa wewnętrzna kamienicy zabytkowej przy ul. Wigierskiej 32 w Suwałkach - odpowiedź na zapytanie

Data wydania 2009-04-07
Numer 07/ZBM/2009
Tytuł Przetarg nieograniczony na remont konserwatorski, rewaloryzacja i przebudowa wewnętrzna kamienicy zabytkowej przy ul. Wigierskiej 32 w Suwałkach - odpowiedź na zapytanie
W dniu 03 kwietnia 2009 roku wpłynęły do zamawiającego zapytania od wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia j.n :
 
Pytanie 1 :  Proszę o sprecyzowanie określenia „ elementy ozdobne wieżyczek ” – poz. 20
                   przedmiaru.
Odpowiedź :  Elementy ozdobne wieżyczek dotyczą wykonania obróbek blacharskich wież ( elementy owalne i łukowe ) wg obmiaru pozycja 22 przedmiaru robót.
 
Pytanie 2 : Czy okna mająbyć drewniane czy z PCV ? – opis techniczny nie pokrywa się z przedmiarem.
Odpowiedź :   Okna PCV
 
Pytanie 3:  Czy wewnętrzne drzwi drewniane mogą być płytowe okleinowe ?
Odpowiedź : Wszystkie wewnętrzne drzwi drewniane wg wykazu stolarki, malowane w kolorze jasny orzech.
  
Pytanie 4: Dotyczy pozycji – montaż ościeżnic drewnianych, czy w dostawie drzwi ująć
                   ościeżnice, jeśli tak to jakie? – Poz. 7 i 18 przedmiaru.
Odpowiedź : Tak
 
Pytanie 5 : Drzwi rozsuwane – wymiary, rodzaj – poz. 25 przedmiaru.
Odpowiedź : Wymiar zgodnie z przedmiarem robót poz. Nr 25 ( 90x200 ) w kolorze     
                     drzwi wewnętrznych.
 
Pytanie 6 : Brak pozycji w przedmiarze „ okno kasowe ”
 
Odpowiedź : Zamówienie należy wycenić według zakresu określonego w przedmiarach
                    robót. W związku z czym okno kasowe nie występuję.
 
Pytanie 7 : Brak rzutu piwnic – prosimy o dostarczenie
 
Odpowiedź : Rzut piwnic stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia.
 
 
Pytanie 8 : Podokienniki drewniane – jaka grubość – poz. 135 i 134.
 
Odpowiedź : Grubość 5 cm.
 
Pytanie 9 : Poz. 134 przedmiaru budowlanego – brak ilości.
 
Odpowiedź : W pozycji 134 przedmiaru robót należy skalkulować obsadzenie
                     podokienników grubości j.w. natomiast w pozycji 135 należy skalkulować      
                     dostawę podokienników.
 
Pytanie 10 : Ilość stolarki w zestawieniu nie pokrywa się z przedmiarem – prosimy o
                    wyjaśnienie.
Odpowiedź : Należy wycenić ilość zgodnie z przedmiarem robót
 
 
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2009-04-07

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2009-04-07

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2009-04-07