Zamówienie Nr 07/ZBM/2009 z dnia 2009-04-08 - Przetarg nieograniczony na remont konserwatorski, rewaloryzacja i przebudowa wewnętrzna kamienicy zabytkowej przy ul. Wigierskiej 32 w Suwałkach - odpowiedź na zapytanie

Data wydania 2009-04-08
Numer 07/ZBM/2009
Tytuł Przetarg nieograniczony na remont konserwatorski, rewaloryzacja i przebudowa wewnętrzna kamienicy zabytkowej przy ul. Wigierskiej 32 w Suwałkach - odpowiedź na zapytanie
W dniu 08 kwietnia 2009 roku wpłynęły do zamawiającego zapytania od wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia j.n :
 
Pytanie 1 :  W przedmiarze brak wyceny drabiny stalowej do wyłazu dachowego, brak też
                    schematu tej drabiny. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o tą pozycję i
                    zamieszczenie schematu drabiny stalowej do wyłazu na dach.
Odpowiedź :  Na etapie wyceny zamówienia nie należy uwzględniać wyceny drabiny.
 
Pytanie 2 : W przedmiarze brak wyceny wyłazu dachowego Velux 80x80 cm. Prosimy uzupełnienie przedmiaru o tą pozycję.
Odpowiedź :   Do wyceny należy przyjąć typowy wyłaz dachowy o wymiarach 80x80 drewniany z pokryciem blachą powlekaną w kolorze pokrycia dachu z możliwością zamykania go na kłódkę.
 
Pytanie 3:  Prosimy o podanie przykładowego producenta gresów i terakot oraz określenie ich typów.
Odpowiedź : Zgodnie z ustawą Zamawiający nie może określać producenta materiałów gresu i tarapaty. W pomieszczeniach wewnętrznych gres 4 klasy ścieralności.
  
Pytanie 4: Prosimy o określenie, gdzie należy wycenić zaprawy tynkarskiej do renowacji
                  zniszczonych podłoży np. Renotherm –M – fein z ewentualnym zatopieniem siatek
                  tynkarskich. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o tą pozycję.
Odpowiedź : Nie występują tynki renowacyjne
 
 
Pytanie 5 : Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego zamieszczona wcześniej przez inwestora kurtyna
                 powietrzna w przedmiarze c.o. została skreślona mimo iż w opisie technicznym jest
                 zapisane „ Ze względu na niedużą powierzchnię przy wejściu głównym do
                 budynku od ul. Wigierskiej, zamiast wiatrołapu postanowiono zaprojektować
                 kurtynę powietrzną ” ? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o tą pozycję.
Odpowiedź : Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział III pkt
                    2 prace należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Kurtyna
                    powietrzna nie występuję w przedmiarze robót.
 
Pytanie 6 : W przedmiarze dział Remont pokrycia dachu brak poz. Dotyczącej wymiany
                  czapki betonowej przewodów wentylacyjnych na daszki z blachy stalowej (eg rys.
                  A18) malowanych farbą antykorozyjną np. Hammerite. Prosimy o uzupełnienie
                  przedmiaru o tą pozycje
 
Odpowiedź : Nie dotyczy.
 
Pytanie 7 : W przedmiarze budowlanym brak poz. dotyczącej wykonania pionowej izolacji
                  przeciwwilgociowej ścian piwnicznych – po odkopaniu i oczyszczeniu ścian
                 piwnicznych nałożyć na ścianę zaprawę uszczelniającą Superflex D1 lub inną o
                 podobnych parametrach. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o tą pozycję.
 
Odpowiedź : Nie dotyczy.
 
Pytanie 8 : W przedmiarze brak poz. dotyczącej zakupu, dostawy i montażu dźwigu
                  platformowego pochyłego przy schodach wyrównawczych od wejścia głównego
                  na parter budynku, a o którym jest mowa w opisie technicznym. Prosimy o
                  uzupełnienie przedmiaru o tą pozycję.
Odpowiedź : Nie dotyczy.
 
Pytanie 9 : Roboty wykończeniowe dział Roboty zewnętrzne poz. 71 i 72 są identyczne, czy
                  jest to pomyłka czy celowo są one powtórzone ?
 
Odpowiedź : Nie należy wyceniać pozycji 71 przedmiaru robót.
 
Pytanie 10 : Roboty wykończeniowe dział Roboty zewnętrzne poz. 77 i 78 są identyczne, czy
                    jest to pomyłka czy celowo są one powtórzone ?
Odpowiedź : Pozycja 77 i 78 dotyczy zamurowania innych fragmentów ścian. Należy je
                      wyceniać oddzielnie.
 
 
 
 Pytanie 11 : Roboty wykończeniowe dział Roboty zewnętrzne poz. 93 Balustrady tarasowe z
                     pochwytem stalowym – czy ta pozycja dotyczy balustrady pochylni dla
                     niepełnosprawnych przy głównym wejściu od ul. Wigierskiej zg. z rys. A16 ?   
                     Jeżeli nie to prosimy określić czego dotyczy ta poz. oraz o wskazanie poz., która
                     odnosi się do balustrady pochylni dla niepełnosprawnych. Z jakiego materiału
                     ma być wykonana balustrada pochylni dla niepełnosprawnych zg z rys. A16- czy
                    ze stali malowanej proszkowo czy ze stali nierdzewnej?
Odpowiedź : Tak. Balustrada ma być wykonana z rur stalowych malowana proszkowo.
 
Pytanie 12 : Roboty wykończeniowe dział BALUSTRADY I POCHWYTY poz. 101
                    Pochwyt stalowy na wspornikach – z jakiego materiału ma być wykonany
                    pochwyt, czy ze stali malowanej proszkowo czy ze stali nierdzewnej? Proszę też
                    o dołączenie schematu jak ma wyglądać oraz wskazanie miejsca gdzie ma zostać
                    wbudowany.
Odpowiedź : Pochwyty mają być wykonane z rur stalowych fi 32 malowane proszkowo (
                      zamontowane przy zejściach do piwnicy ).
 
Pytanie 13 : Roboty wykończeniowe dział BALUSTRADY I POCHWYTY poz. 102
                   Naprawa balustrady schodowej ozdobnej… - czy przekrój pionowy nr II zg. z rys.
                   A9 jest wiernym odzwierciedleniem istniejącej balustrady schodów
                    wewnętrznych ( chodzi o złożoność kształtu przęseł )? Jeżeli nie, prosimy o
                    dołączenie rzeczywistych zdjęć istniejącej balustrady.
Odpowiedź : Naprawę balustrady należy wykonać zgodnie z rysunkiem A9
                    dokumentacji.
 
Pytanie 14 : W przedmiarze brak poz. dotyczącej zmiany i renowacja balustrady balkonowej.
                     Prosimy o uzupełnienie przedmiaru i określenie, czy elewacja wschodnia zg.
                    A13 jest wiernym odzwierciedleniem istniejącej balustrady balkonowej (chodzi o
                    złożoność kształtu przęseł) ? Jeżeli nie. Prosimy o dołączenie rzeczywistych
                    zdjęć istniejącej balustrady.
 
Odpowiedź : Nie dotyczy ( przedmiar obejmuję rozbiórkę balkonu ).
 
 
Pytanie 15 : Roboty wykończeniowe dział BALUSTRADY I POCHWYTY poz. 105
                     Balustrady schodowe.. – w opisie technicznym jako wypełnienie balustrady
                     podano pleksi natomiast w przedmiarze płyty wiórowe. Prosimy o jednoznaczne
                     określenie z jakiego materiału i jakiej grubości ma być wypełnienie ?
Odpowiedź : Wypełnienie z płyty wiórowej o grubości 20 mm.

 

Pytanie 16 : Roboty wykończeniowe dział BALUSTRADY I POCHWYTY poz. 107 …
                    barierki stalowe okienne – jakiej średnicy mają być zastosowane rury stalowe ?
                   Proszę też o dołączenie schematu jak mają wyglądać te barierki
Odpowiedź : Barierki stalowe okienne wykonane z rury fi 32 mm, malowane proszkowo,
                     montowane na wysokości zgodnie z rzutami kondygnacji w dokumentacji
                     projektowej.
 
Pytanie 17 : Roboty wykończeniowe dział KLATKI SCHODOWE w poz. 134 obsadzenie
                    podokienników – brak obmiaru.
Odpowiedź : W pozycji 134 przedmiaru robót należy skalkulować obsadzenie
                     podokienników grubości 5 cm w ilości 43 szt., natomiast w pozycji 135
                     należy skalkulować dostawę podokienników.
 
Pytanie 18 : Prosimy o podanie wymiarów podokienników drewnianych jakie mają być
                    zastosowane
Odpowiedź : Wymiary podokienników podane są w pozycji 135 przedmiaru robót.
 
Pytanie 19 : Prosimy o podanie grubości płyt granitowych o fakturze antypoślizgowej
                     układane na schodkach wejściowych.
Odpowiedź : Na powierzchniach zewnętrznych gres antypoślizgowy, mrozoodporny 4
                     klasy ścieralności.
 
Pytanie 20 : W przedmiarze instalacje elektryczne wewnętrzne brak podstaw wyceny. Czy
                     wykonawca ma przyjąć je we własnym zakresie, czy Zamawiający sam je
                      uzupełni ?
Odpowiedź : Wykonawca ma przyjąć we własnym zakresie.
 
 
Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który został określony na dzień 15.04.2009 rok.
 
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2009-04-08

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2009-04-08

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2009-04-08