Zamówienie Nr 06/ZBM/2009 z dnia 2009-04-09 - Przetarg nieograniczony na remont elewacji i pokrycia dachowego na budynkach przy ul. Kościuszki 88 i 90 w Suwałkach - odpowiedz na zapytanie

Data wydania 2009-04-09
Numer 06/ZBM/2009
Tytuł Przetarg nieograniczony na remont elewacji i pokrycia dachowego na budynkach przy ul. Kościuszki 88 i 90 w Suwałkach - odpowiedz na zapytanie
W dniu 9 kwietnia 2009 roku wpłynęło do zamawiającego zapytanie od wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia jak niżej :
 
Pytanie :
Czy do pokrycia dachów może być zastosowana inna blacha powlekana a niżeli MAXI CLASSIK RAUTARUUKKI ?
 
Odpowiedź :
W protokole typowania robót z dnia 23.02.2009 roku stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ oraz w przedmiarze robót w poz. 1.21, 1.39 i 1.40 , w miejsce blachy powlekanej MAXI CLASSIK RAUTARUUKKI zamawiający dopuszcza zastosowanie analogicznej blachy powlekanej płaskiej łączonej na rąbek stojący w kolorze utlenionej miedzi.
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2009-04-09

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2009-04-09

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2009-04-09