Zamówienie Nr 06/ZBM/2009 z dnia 2009-04-24 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na remont elewacji i pokrycia dachowego na budynkach przy ul. Kościuszki 88 i ul. Kościuszki 90 w Suwałkach

Data wydania 2009-04-24
Numer 06/ZBM/2009
Tytuł Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na remont elewacji i pokrycia dachowego na budynkach przy ul. Kościuszki 88 i ul. Kościuszki 90 w Suwałkach
                                                      OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 
            Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku   przetargu nieograniczonego z dnia 16 kwietnia 2009 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 72082 – 2009 z dnia 23.03.2009 roku na Remont elewacji i pokrycia dachowego na budynkach przy ul. Kościuszki 88 stanowiącym element zabytkowego układu urbanistycznego miasta Suwałk i ul. Kościuszki 90 w Suwałkach wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-116.
 
Na przetarg wpłynęły następujące oferty :
 
Oferta Nr 1 : REM-BUD I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna, 16 - 400 Suwałki, ul. Sejneńska 57
 
Cena ofertowa brutto : 272 998,87 zł słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 87/100.-
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 30.06.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
Okres gwarancji : 60 m-cy
 
Oferta Nr 2 : Przedsiębiorstwo Usługowe – Handlowe SOFIX Stanisław Sofiński
                     Ul. Chopina 20, 16-400 Suwałki
 
Cena ofertowa brutto : 235 700,21 zł słownie złotych: dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset 21/100.-
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 30.06.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
Okres gwarancji : 60 m-cy
 
Oferta Nr 3 : Zakład Remontowo – Budowlany Instalacje Elektryczne, Sanitarne i
                     C.O. Zefir Marian Nowikowski, 16 - 420 Raczki, ul. 1- go Maja 42
 
Cena ofertowa brutto : 268 760,20 zł słownie złotych:  dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt 20/100
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 30.06.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
Okres gwarancji : 60 m-cy
 
Oferta Nr 4 : Centrum Pokryć Dachowych DACH-POL Piotr Racis, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2, 16-400 Suwałki
 
Cena ofertowa brutto : 275 000,00 zł słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy.-
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 30.06.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
Okres gwarancji : 60 m-cy
 
Oferta Nr 5 : Zakład Usług Budowlanych Jerzy Witold Gober, 16-400 Suwałki, ul. Lityńskiego 15/4
 
Cena ofertowa brutto : 224 124,20 zł słownie złotych: dwieście dwadzieścia cztery tysiące sto dwadzieścia cztery 20/100.-
 
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 30.06.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
Okres gwarancji : 60 m-cy
 
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt XVIII SIWZ jest cena zamówienia – 100%.
 
Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ofertę Nr 5 złożoną przez Zakład Usług Budowlanych Jerzy Witold Gober, 16-400 Suwałki, ul. Lityńskiego 15/4
 
Uzasadnienie wyboru :
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Najkorzystniejsza oferta pod względem uzyskanej oceny punktowej.
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
Suwałki, dnia 22. 04.2009 rok.
 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2009-04-24

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2009-04-24

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2009-04-24