Zamówienie Nr 09/ZBM/2009 z dnia 2009-04-27 - Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Ogrodowa 53 w Suwałkach - odpowiedź na zapytanie

Data wydania 2009-04-27
Numer 09/ZBM/2009
Tytuł Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Ogrodowa 53 w Suwałkach - odpowiedź na zapytanie
            W dniu 24 kwietnia 2009 roku wpłynęło do zamawiającego zapytanie od wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia jak niżej :
Pytanie :
W opisie technicznym wyszczególnione są następujące roboty do wykonania :
-         zdemontowanie instalacji piorunochronnej
-         zdemontowanie istniejącego okablowania linii telefonicznej
-         zdemontowanie talerzy anten satelitarnych
-         skucie opaski betonowej wokół budynku
prosimy o wyjaśnienie:
  1. Kto będzie wykonywał w/w roboty – Inwestor we własnym zakresie czy oferent ?
  2. Jeśli w/w roboty należy wykonać w ramach zamówienia proszę o podanie podstaw wyceny oraz ilości robót do wykonania.
 
Odpowiedź :
1). Instalację piorunochronną zamawiający zdemontuje we własnym zakresie.
2). Okablowanie linii telefonicznej zdemontuje TPSA do dnia 30.05.2009 roku.
3). Talerze anten satelitarnych zostaną zdemontowane przez właścicieli anten.
4). Ze względu na dobry stan techniczny opaski zamawiający odstępuje od naprawy opaski betonowej wokół budynku.
 
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w SUwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2009-04-27

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2009-04-27

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2009-04-27