Zamówienie Nr 05/ZBM/2009 z dnia 2009-04-29 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wymianę pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynku przy ul. Kościuszki 45 w Suwałkach

Data wydania 2009-04-29
Numer 05/ZBM/2009
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wymianę pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynku przy ul. Kościuszki 45 w Suwałkach
OGŁOSZENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
            Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 21.04.2009 r. ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 71296 – 2009 z  dnia 20.03.2009 r. na wymianę pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynku przy ul. Kościuszki 45 w Suwałkach . 
 
            Na wykonanie w/w robót wpłynęły następujące oferty .
 
Nr 1 - „FAGRO” DACH Sp. j. Marek Jaszczewski, Mariusz Grodzki
           16 – 001 Kleosin, Księżyno ul. Mazowiecka 35
Cena ofertowa brutto : 95 698,59 zł.
Słownie : dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 59/100 .
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania .
Okres gwarancji :   60 m-cy .
Termin realizacji : 30.06.2009 r.
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Nr 2 - Centrum Pokryć Dachowych „DACH- POL” Piotr Racis 
           16 – 4000 Suwałki, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2
Cena ofertowa brutto : 58 619,82 zł.
Słownie : pięćdziesiąt osiem tysięcy   sześćset dziewiętnaście złotych 82/100 .
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania .
Okres gwarancji :   60 m-cy .
Termin realizacji :   30.06.2009 r.
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Nr 3 - Zakład Dekarsko – Blacharski Krzysztof Sidorowicz
           16 – 400 Suwałki, ul. Kasztanowa 14 
Cena ofertowa brutto : 58011,54 zł.
Słownie : pięćdziesiąt osiem   tysięcy jedenaście złotych   54/100 .
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania
Okres gwarancji :   60 m-cy .
Termin realizacji : 30.06.2009 r.

Termin płatności faktur : 21 dni

 

Nr 4 - Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe  „SOFIX” Stanisław Sofiński
           16 – 400 Suwałki, ul. Chopina 20 
Cena ofertowa brutto : 68 780,72 zł.
Słownie : sześćdziesiąt osiem   tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych   72/100 .
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania .
Okres gwarancji :   60 m-cy .
Termin realizacji : 30.06.2009 r.
Termin płatności faktur : 21 dni
 

Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. XVIII SIWZ jest cena zamówienia -100%.

Zamawiający do realizacji zamówienia wybrał ofertę Nr 3 złożoną przez Firmę - Zakład Dekarsko – Blacharski Krzysztof Sidorowicz, 16 – 400 Suwałki, ul. Kasztanowa 14 

 
Uzasadnienie wyboru :
Najkorzystniejsza   oferta   pod   względem   uzyskanej   ceny   oraz   ważna   w   zakresie oferowanego   zadania .
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
             
 
Suwałki dnia 29.04.2009
 
 
  
                                  

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszklanych w Suwłkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2009-04-29

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2009-04-29

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2009-04-29