Zamówienie Nr 11/ZBM/2009 z dnia 2009-06-30 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu elewacji północnych z oficynami z wymianą stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych przy ul.W aryńskiego 9 i ul. Waryńskiego 11 w Suwałkach

Data wydania 2009-06-30
Numer 11/ZBM/2009
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu elewacji północnych z oficynami z wymianą stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych przy ul.W aryńskiego 9 i ul. Waryńskiego 11 w Suwałkach
                                  
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
I ODRZUCENIU OFERTY
 
           Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach informuje o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 08.06.2009roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 150480 – 2009 z dnia 15.05.2009 r. na wykonanie remontu elewacji północnych z oficynami z wymianą stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych przy ul. Waryńskiego 9 i 11 w Suwałkach . 
 
            Na wykonanie w/w robót wpłynęły następujące oferty .
Nr 1 - „REM – BUD” Ireneusz Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna  
             16 – 400 Suwałki, ul. Sejneńska 57
 Cena ofertowa brutto : 107 170,53 zł.
Słownie : sto siedem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 53/100 .
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania .
Okres gwarancji :   60 m-cy .
Termin realizacji : 15.08.2009 r.
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Nr 2 - Zakład Ogólno – Budowlany Tadeusz Niedziejko  
           16 – 423 Bakałarzewo,    Słupie   19  
Oferta została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych .
 
Nr 3 - Firma Budowlano – Handlowa „GIPS – BUD” Lech Hołownia 
           16 – 400 Suwałki, ul. Pułaskiego 81A/45 
Cena ofertowa brutto : 116 623,29 zł.
Słownie : sto szesnaście tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złotych   29/100 .
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania
Okres gwarancji :   60 m-cy .
Termin realizacji : 15.08.2009 r.
Termin płatności faktur : 21 dni
 
 
Nr 4 - Zakład Remontowo Budowlany Zefir Marian Nowikowski
           16 – 420   Raczki, ul. 1-go Maja 42 
 
Cena ofertowa brutto : 99 616,79 zł.
Słownie : dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset szesnaście złotych   79/100 .
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania .
Okres gwarancji :   60 m-cy .
Termin realizacji : 15.08.2009 r.
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. XVIII SIWZ jest cena zamówienia -100%
Zamawiający do realizacji zamówienia wybrał ofertę Nr 4 złożoną przez Zakład Remontowo Budowlany Zefir Marian Nowikowski , 16 – 420   Raczki, ul. 1-go Maja 42. 
 
Uzasadnienie wyboru :
Najkorzystniejsza   oferta   pod   względem   uzyskanej   ceny   oraz   ważna   w   zakresie oferowanego   zadania .
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
             
Suwałki dnia 30.06.2009 rok
 
 
  
                                  

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2009-06-30

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2009-06-30

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2009-06-30