Zamówienie Nr 01/Fn/2009 z dnia 2009-08-03 - Przetarg nieograniczony na wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy - zmiana siwz

Data wydania 2009-08-03
Numer 01/Fn/2009
Tytuł Przetarg nieograniczony na wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy - zmiana siwz
Suwałki, 03.08.2009 r.
01/Fn/2009
Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 13 345 000,00 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta na rok 2009 oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 
     Zgodnie z art. 38 ust. 4 wprowadzam następującą zmianę w załączniku do siwz nr 6A – projekt umowy w punkcie 4.2:
było:
4.2 Postawienie do dyspozycji Kredytobiorcy środków finansowych Kredytu może nastąpić wyłącznie pod warunkiem spełnienia przez Kredytobiorcę przewidzianych przez przepisy prawa lub wewnętrzne regulacje wymogów ważnego i skutecznego prawnie zawarcia Umowy i ustanowienia prawnych form zabezpieczenia spłaty Kredytu, o których mowa w punkcie 13.3. Umowy.
 jest:
4.2 Postawienie do dyspozycji Kredytobiorcy środków finansowych Kredytu może nastąpić wyłącznie pod warunkiem spełnienia przez Kredytobiorcę przewidzianych przez przepisy prawa lub wewnętrzne regulacje wymogów ważnego i skutecznego prawnie zawarcia Umowy i ustanowienia prawnych form zabezpieczenia spłaty Kredytu, o których mowa w punkcie 13 Umowy.
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy uwzględnić je w składanej ofercie.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2009-08-03

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2009-08-03

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2009-08-03