Zamówienie Nr 17/ZBM/2009 z dnia 2009-08-11 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o unieważnieniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 07.08.2009 roku na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Data wydania 2009-08-11
Numer 17/ZBM/2009
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o unieważnieniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 07.08.2009 roku na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
 
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach informuje o unieważnieniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 07.08.2009 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 257620 – 2009 z dnia 29.07.2009 roku na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.
 
Wpłynęły cztery oferty :
 
Oferta Nr 1 : COMTAIME 01 – 687 Warszawa, ul. Lektykarska 44
 
Cena ofertowa brutto : 122 570,96 słownie złotych: sto dwadzieścia dwa tysiące 
                                                                      pięćset siedemdziesiąt 96/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.09.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 2 : ACTiWA Andrzej Wiśniewski 91 – 149 Łódź, ul. Grabieniec 18/49 
                      Filia : ul. Minkiewicza 4, 16 – 400 Suwałki
Cena ofertowa brutto : 97 644,00 słownie złotych: dziewięćdziesiąt siedem
                                                             tysięcy sześćset czterdzieści cztery 00/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.09.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 3 : Centrum Informatyki ZETO S.A 15 – 048 Białystok, ul. Skorupska 9
 
Cena ofertowa brutto : 116 062,62 słownie złotych: sto szesnaście tysięcy
                                                                                  sześćdziesiąt dwa 62/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.09.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
 
Oferta Nr 4 : MGM SOFT Sp. z o.o. Ul. Noniewicza 49, 16 – 400 Suwałki
Cena ofertowa brutto : 143 718,38 słownie złotych: sto czterdzieści trzy tysiące
                                                                                  siedemset osiemnaście 38/100.
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.09.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Uzasadnienie faktyczne :
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
 
 Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
                 Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki  dnia : 11.08.2008 r.

Metryka strony

Udostępniający: mina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2009-08-11

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2009-08-11

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2009-08-11