Zamówienie Nr 15/ZBM/2009 z dnia 2009-08-11 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z utwardzeniem placu z odwodnieniem oraz wykonanie ogrodzenia przy budynku przy ul. Wigierskiej 32 w Suwałkach

Data wydania 2009-08-11
Numer 15/ZBM/2009
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z utwardzeniem placu z odwodnieniem oraz wykonanie ogrodzenia przy budynku przy ul. Wigierskiej 32 w Suwałkach
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach informuję, że w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 07 sierpnia 2009 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 243210 – 2009 z dnia 17.07.2009 roku na Wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z utwardzeniem placu z odwodnieniem oraz wykonanie ogrodzenia przy budynku przy ul. Wigierskiej 32 w Suwałkach wpłynęły następujące oferty :
 
Oferta Nr 1 : REM-BUD I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna, 16 - 400 Suwałki, ul. Sejneńska 57
 
Cena ofertowa brutto : 142 590,72 zł słownie złotych: sto czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt 72/100.-
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.09.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
Okres gwarancji : 60 m-cy
 
Oferta Nr 2 : Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c, Wiesława i Tomasz Stankiewicz, 16 – 400 Suwalki, ul. Jasna 3
 
Cena ofertowa brutto : 159 167,26 zł słownie złotych: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem 26/100.-
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.09.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
Okres gwarancji : 60 m-cy
 
Oferta Nr 3 :   Zakład Ogólnobudowlany, Zdzisław Zawistowski, 19 – 400 Olecko, ul. Wodna 3/23
Cena ofertowa brutto : 147 007,80 zł słownie złotych: sto czterdzieści siedem tysięcy siedem 80/100.-
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Termin realizacji : 15.09.2009 rok
Termin płatności faktur : 21 dni
Okres gwarancji : 60 m-cy
 
 
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt XVIII SIWZ jest cena zamówienia – 100%.
 
Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia   ofertę Nr 1 złożoną przez REM-BUD I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna, 16 - 400 Suwałki, ul. Sejneńska 57
 
Uzasadnienie wyboru :
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania.
Najkorzystniejsza oferta pod względem uzyskanej oceny punktowej.
 
 
 
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
   Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki, dnia 11.08.2009 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2009-08-11

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2009-08-11

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2009-08-11