Zamówienie Nr 01/Fn/2009 z dnia 2009-08-21 - Przetarg nieograniczony na wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy - unieważnienie postępowania

Data wydania 2009-08-21
Numer 01/Fn/2009
Tytuł Przetarg nieograniczony na wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy - unieważnienie postępowania
Suwałki, 21.08.2009 r.
01/Fn/2009
Szanowni Państwo
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 13 345 000,00 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta na rok 2009 oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 
 
            Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), z uwagi na fakt, iż do dnia 21.08.2009 r. do godziny 1000 nie wpłynęła żadna oferta, unieważnia postępowanie na zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2009-08-25

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2009-08-25

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2009-08-25