Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego

Data wydania 2009-09-21
Numer 28/2009
Tytuł MDI ogłasza rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn: "Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Noniewicza przy Banku PKO BP S.A. w Suwałkach wraz z budową zasilania oraz wykonaniem azylu dla pieszych.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym nr 28/2009  pn:  „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ulicy Noniewicza w Suwałkach”  oferta TELKOP Mieczysław Lutyński, Piecki 24, 16-402 Suwałki  uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający w załączeniu przesyła informacje o wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Zbiorcze zestawienie ofert 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Warunki płatności

Okres gwarancji

 

1.

 

TELKOP

Mieczysław Lutyński

Piecki 24, 16-402 Suwałki

 

 

122.512,30

 

30.11.2009

 

do 30 dni

 

3 lata

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium (cena – 100%)

Razem

1

100,00

100,00

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2009-09-22

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2009-09-22

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2009-09-22