Rozstrzygnięcie przetargu

Data wydania 2009-10-01
Numer 26/2009
Tytuł Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pn: "Budowa ulicy Buczyńskiego z rondem w ul. Jana Pawła II w Suwałkach wraz z wjazdem do LIDL.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym nr 26/2009  pn:  „Budowa ulicy Buczyńskiego z rondem w ul. Jana Pawła II w Suwałkach wraz z wjazdem do LIDL”  oferta Przedsiębiorstwa Drogowo Mostowego S.A. ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza poniżej informacje o wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Zbiorcze zestawienie ofert 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Warunki płatności

Okres gwarancji

 

1

 

Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Spółka Akcyjna, ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki

 

 

876.472,75

 

30.11.2009 r

 

do 30 dni

 

3-lata gwarancji

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium (cena – 100%)

Razem

1

100,00

100,00

 

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2009-10-02

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2009-10-02

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2009-10-02