Zamówienie Nr 20/ZBM/2009 z dnia 2009-10-22 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie wymiany wraz z dostawą nowych wodomierzy i ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Data wydania 2009-10-22
Numer 20/ZBM/2009
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie wymiany wraz z dostawą nowych wodomierzy i ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
                  
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
         Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach informuje o wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 14.10.2009 r. ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 325992 – 2009 z dnia 21.09.2009 r. na wykonanie wymiany wraz z dostawą nowych wodomierzy i ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych    administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach .
 
         Na wykonanie w/w robót wpłynęły następujące oferty .
 
Nr 1 - P.I.B. HARD - PLAST S.C. 
           43 – 100 Tychy, ul. Mikołowska 188
Wykonawca został wykluczony z postępowania art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych a oferta odrzucona art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych .
 
Nr 2 - „WODOMIAR – SERWIS” 
           03 – 735 Warszawa, ul. Ząbkowska 4/6A 
 
Zamawiający do realizacji zamówienia wybrał ofertę   Nr 2 złożoną przez „WODOMIAR – SERWIS” , 03-735 Warszawa, ul. Ząbkowska 4/6A  .
 
Cena ofertowa brutto : 176 683,15 zł.
Słownie : sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złotych   15/100 .
Oferta ważna w zakresie oferowanego zadania .
Okres gwarancji :   24 m-cy .
Termin realizacji : od 24.10.2009 r. do 10.12.2009 r.
Termin płatności faktur : 21 dni .
 
 
Uzasadnienie wyboru :
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. XVIII SIWZ jest cena zamówienia .
Najkorzystniejsza   oferta   pod   względem   uzyskanej   ceny   oraz   ważna   w   zakresie oferowanego   zadania .
 
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
                                Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
Suwałki dnia 22.10.2009 r.
 
 
  
                           

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2009-10-22

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2009-10-22

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2009-10-22