Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego

Data wydania 2009-10-30
Numer 31/2009
Tytuł Miejska Dyrejcja Inwestycji informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pn: "Naprawa, zawieszenie, konserwacja w okresie eksploatacji i demontaż dekoracji świątecznych na terenie miasta Suwałk"

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym nr 31/2009 pn:  „Naprawa, zawieszenie, konserwacja w okresie eksploatacji i demontaż dekoracji świątecznych na terenie miasta Suwałk”  oferta Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego UNITECH Małgorzata Koszyk, ul. Andersa 9, 16-400 Suwałki uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informacje o wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Zbiorcze zestawienie ofert 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Warunki płatności

 

1

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe UNITECH Małgorzata Koszyk,

16-400 Suwałki, ul. Andersa 9

 

 

77.470,00

 

- 20.11.2009 r  – zawieszenie dekoracji lodowiska,

- 04.12.2009 r – zawieszenie dekoracji świątecznych,

- 01.02.2010 r - demontaż dekoracji świątecznych,

- 31.03.2010 r – demontaż dekoracji lodowiska.

- 16.04.2010 r – przekazanie sprawnych i osuszonych dekoracji świetlnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

do 30 dni

 

2

 

 

Zakład Instalacji Elektrycznych MONTER

Zdzisław Kornyszko, Henryk Winnik,

16-400 Suwałki, ul. Czarnoziem 17A

 

83.001,21

 

- 20.11.2009 r  – zawieszenie dekoracji lodowiska,

- 04.12.2009 r – zawieszenie dekoracji świątecznych,

- 01.02.2010 r - demontaż dekoracji świątecznych,

- 31.03.2010 r – demontaż dekoracji lodowiska.

- 16.04.2010 r – przekazanie sprawnych i osuszonych dekoracji świetlnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

do 30 dni

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium (cena – 100%)

Razem

1

100,00

100,00

2

93,34

93,34

 

Suwałki, 30.10.2009 r

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2009-11-02

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2009-11-02

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2009-11-02