Zamówienie Nr 21/ZBM/2009 z dnia 2009-12-17 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na ochronę budynków i terenu przy ul. Kościuszki 82 w Suwałkach w formie bezpośredniej ochrony fizycznej

Data wydania 2009-12-17
Numer 21/ZBM/2009
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na ochronę budynków i terenu przy ul. Kościuszki 82 w Suwałkach w formie bezpośredniej ochrony fizycznej
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający – Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę pn.: Ochrona budynków i terenu przy ul. Kościuszki 82 w Suwałkach w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w rozumieniu Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zm.) informuje, iż na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert ( cena 100% ) ustalił, że oferta firmy SECURITY – SERWIS Agencja Ochrony Osób i Mienia ul. Św. Mikołaja 1, 15 – 419 Białystok, z ceną 24 402,44 zł brutto, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostaje uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.
W postępowaniu zostało złożonych 5 ofert, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert przedstawia się następująco :
 
 
Numer oferty :
Nazwa Wykonawcy
Kryterium : Cena zamówienia 100% w pkt
Razem pkt
1.
STRZELEC
Agencja Ochrony Osób i Mienia
Ryszard Zurzecki
16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 47
65,24
65,24
2.
Polskie Agencje Ochrony S.A.
ul. Puławska 479
02 – 844 Warszawa
73,07
73,07
3.
„SECURITY – SERWIS”
Agencja Ochrony Osób i Mienia
ul. Św. Mikołaja 1
15 – 419 Białystok
100
100
4.
„AGEMA – SERWIS” Agencja Ochrony Osób   i Mienia Sp. z o.o. w Suwałkach
ul. Kościuszki 110, 16 – 400 Suwałki
73,07
73,07
5.
Biuro Ochrony Mienia „IKARAT”
ul. Młynarskiego 5/38
16 – 400 Suwałki
88,53
88,53
 
 
 
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
                                Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki, dnia 17.12.2009 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2009-12-17

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2009-12-17

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2009-12-17