Zamówienie Nr 22/ZBM/2009 z dnia 2009-12-30 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza nabór ofert na wykonywanie w budynkach mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i użytkowych usług kominiarskich

Data wydania 2009-12-30
Numer 22/ZBM/2009
Tytuł Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza nabór ofert na wykonywanie w budynkach mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i użytkowych usług kominiarskich
O G Ł O S Z E N I E
 
                Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza nabór ofert na wykonywanie w budynkach mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i użytkowych usług kominiarskich.
Polegających na:
-   czyszczeniu przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu MSW z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 121, poz. 1138/,
- przeprowadzania okresowych kontroli w zakresie sprawdzenia stanu technicznej sprawności przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych i szczelności oraz prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych wraz z wydaniem protokołu zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. /Dz. U. Nr 89 z 1994 r. z późniejszymi zmianami/ w   zarządzanych budynkach mieszkalnych i użytkowych.
Wszystkich posiadających niezbędne uprawnienia zgodne z art. 62 ust.6 Ustawy Prawo Budowlane   zaprasza się do składania ofert do dnia 08.01.2010 r. w sekretariacie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, ul. Wigierska 32, pokój nr 10.
 
Oferta winna zawierać:
- cenę za czyszczenie przewodów dymowych i spalinowych                        - w zł za 1 przewód /netto/,
- cenę za czyszczenie kanałów dymowych /leżaków/                                 - w zł za 1 mb /netto/,
- cenę za czyszczenie przewodów wentylacyjnych                                     - w zł za 1 przewód /netto/,
- cenę za przeprowadzenie okresowej kontroli                                          - w zł za 1 mieszkanie /netto/,
- cenę za sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych            - w zł za 1mb /netto/,
- cenę za sprawdzenie prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych oraz określenie możliwości wykorzystania przewodu dla konkretnego urządzenia /na zlecenie/
w zł za 1 podłączenie/netto/.
Bliższych informacji udziela Dział Eksploatacji tel. 563-50-37.
 
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
                                Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2009-12-30

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2009-12-30

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2009-12-30