Zamówienie Nr OSGK/01/2010 z dnia 2010-02-02 - Wybór oferty na dostawę worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Data wydania 2010-02-02
Numer OSGK/01/2010
Tytuł Wybór oferty na dostawę worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
OSGK-II-341-1/7/10                                                                                                                                                                           Suwałki, dnia 02.02.2010 r.
 

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na Dostawę worków do selektywnej zbiórki odpadów (ogłoszenie 20106-2010) do wykonania zadania została wybrana oferta Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Kwasek Janusz z siedzibą przy ul. Bocznej Kasprowicza 4 w Łańcucie. Firma ta zaoferowała kwotę 29.600 zł netto za realizację ww. zadania. Oferta uzyskała w jedynym kryterium oceny ofert „cena” - 100 punktów.
W ww. przetargu udział wzięły następujące firmy:
1.Flesko-Pak Sp. z o. o. ul. Szkolna 2, 87-152 Łubianka                                                        - 76,68 pkt
2. NIDEX Niedzielski Sp.j, ul. H. Lewandowicz 6, 26-930 Garbatka Letnisko                               - 72,90 pkt
3. STARPACK Sławomir Starościak, ul. Lindego 22/2, 51-138 Wrocław                                     - 76,28 pkt
4.PPH „PTS” Rabka Stanisław Sokołowski Sp.j, Rokiciny Podhalańskie 203A, 34-721 Raba Wyżna  - 86,54 pkt
5. SUTURA MED. Sp. z o. o. ul. Ks. Bogusława X 44/3, 70-440 Szczecin                                  - 54,41 pkt
W ww. przetargu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-02-03

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-02-03

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-02-03