Zamówienie Nr OSGK/02/2010 z dnia 2010-02-11 - Przetarg nieograniczony na dostawę 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego – odpowiedź na pytanie 3.

Data wydania 2010-02-11
Numer OSGK/02/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego – odpowiedź na pytanie 3.

Zamówienie Nr OSGK/02/2010 z dnia 2010-02-11 - Przetarg nieograniczony na dostawę 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego – odpowiedź na pytanie 3.

Treść:

Do Zamawiającego zwrócił się Wykonawca o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego „Dostawa 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego”.
Treść zapytania:

Czy Zamawiający uzna za wystarczające załączenie minimum 2 referencji potwierdzających dostawy po 10 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich?

 Zgodnie z Art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

 Zamawiający nie uzna za wystarczające załączenie minimum 2 referencji potwierdzających dostawy po 10 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu musi być zgodne z zapisami SIWZ.

Metryka strony

Udostępniający: osgk

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jabłoński

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data wprowadzenia: 2010-02-24

Modyfikujący: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2010-02-24

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2010-02-24