Zamówienie Nr OSGK/02/2010 z dnia 2010-02-11 - Dostawa 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego - odpowiedź na pytanie 4

Data wydania 2010-02-11
Numer OSGK/02/2010
Tytuł Dostawa 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego - odpowiedź na pytanie 4

 

Do Zamawiającego zwrócił się Wykonawca o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego „Dostawa 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego”.

Treść zapytania:
Czy Zamawiający uzna za wystarczające posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia przez Wykonawcę, który wykaże dostarczenie na rynek państw członkowskich Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych co najmniej 15 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich, jednoczłonowych w kilku dostawach, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert?

 

Zgodnie z Art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Zamawiający nie uzna za wystarczające wykazanie dostarczenia na rynek państw członkowskich Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych co najmniej 15 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich, jednoczłonowych w kilku dostawach, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert
Potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu musi być zgodne z zapisami SIWZ.
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Dariusz Przybysz Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-02-25

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-02-25

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-02-25