Zamówienie Nr OSGK/02/2010 z dnia 2010-02-11 - Przetarg nieograniczony na dostawę 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego- odpowiedź na pytanie do siwz nr 7

Data wydania 2010-02-11
Numer OSGK/02/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego- odpowiedź na pytanie do siwz nr 7

 

 

Do Zamawiającego zwrócił się Wykonawca o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego „Dostawa 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego”.

Treść zapytania:
Załącznik nr 6 do SIWZ „Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia – autobus” Lp. 3 – Silnik
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie autobusu wyposażonego w automatyczny system wykrywania i gaszenia pożarów w komorze silnika z czynnikiem płynnym o wydajności min 3 l /min sterowany ciśnieniowo ? Jest to układ sterowany pneumatycznie , działający niezależnie od instalacji autobusowej.

 

Zgodnie z Art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie autobusu wyposażonego w automatyczny system wykrywania i gaszenia pożarów w komorze silnika z czynnikiem płynnym o wydajności min 3 l /min sterowany ciśnieniowo i w tym zakresie zmienia SIWZ.
 
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Dariusz Przybysz Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-03-02

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-03-03

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-03-02