Zamówienie Nr OSGK/02/2010 z dnia 2010-02-11 - Przetarg nieograniczony na dostawę 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego - odpowiedź na pytanie nr 9

Data wydania 2010-02-11
Numer OSGK/02/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego - odpowiedź na pytanie nr 9

        

Do Zamawiającego zwrócił się Wykonawca o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego „Dostawa 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego”.

Treść zapytania:
  1. W załączniku nr 6 do SIWZ , pkt 26 – inne urządzenia i wyposażenie – układ centralnego smarowania

    Oferowane na rynku autobusy najnowszej generacji produkowane są w oparciu o procesy technologiczne, materiały i rozwiązania techniczne pozwalające na zastosowanie bezobsługowych zespołów i systemów w podwoziu, nie wymagających smarowania.

    Czy Zamawiający dopuści takie nowoczesne rozwiązanie nie wymagające układu centralnego smarowania, z zastosowaniem bezobsługowych zespołów i systemów: zawieszenia przedniego, tylnego, układu hamulcowego, wału napędowego, mostu napędowego?

  1. W załączniku nr 6 do SIWZ , pkt 13 – poszycie zewnętrzne
    Mając na uwadze zapisy na temat konstrukcji szkieletu autobusu uwzględniającym wykonanie ze stali o podwyższonej jakości zabezpieczonej przeciw korozji metodą kataforezy, oraz to, że poszycie zewnętrzne (pasy podokienne) jest integralną częścią konstrukcji autobusu i jako całość są poddawane złożonemu procesowi kataforezy, szkielet i poszycie zewnętrzne powinny być traktowane jako jednorodna konstrukcja.
Czy Zamawiający dopuści wykonanie poszycia zewnętrznego ze stali o podwyższonej jakości zabezpieczonej przeciw korozji metodą kataforezy?

 

Zgodnie z Art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

  • Odnośnie zapytania nr 1. – Zamawiający dopuści rozwiązanie nie wymagające układu centralnego smarowania, z zastosowaniem bezobsługowych zespołów i systemów: zawieszenia przedniego, tylnego, układu hamulcowego, wału napędowego, mostu napędowego i w tym zakresie zmienia SIWZ.
  • Odnośnie zapytania nr 2. – Zamawiający dopuści wykonanie poszycia zewnętrznego ze stali o podwyższonej jakości zabezpieczonej przeciw korozji metodą kataforezy.
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Dariusz Przybysz Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-03-10

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-03-10

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-03-10