Zamówienie Nr ZBM/01/2010 z dnia 2010-02-25 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie utrzymania porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przez okres jednego roku

Data wydania 2010-02-25
Numer ZBM/01/2010
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie utrzymania porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przez okres jednego roku
 
 
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 
            Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku   przetargu nieograniczonego z dnia 22 lutego 2010 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 27844-2010z dnia 01.02.2010 roku na wykonanie usługi w zakresie utrzymania porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przez okres jednego roku
 
Na przetarg wpłynęła jedna oferta :
 
Oferta Nr 1 : Zakład Handlowo - Produkcyjno-Usługowy „WRZOS”, Janusz Chmielewski, 16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 3.
 
Cena ofertowa brutto : 657 258,00 zł słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem.
 
Jedynym kryterium oceny ofert zgodnie z Rozdziałem XVII pkt 2 SIWZ jest cena zamówienia – 100%.
 
 
Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ofertę Nr 1 złożoną   przez Zakład Handlowo - Produkcyjno-Usługowy „WRZOS”, Janusz Chmielewski, 16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 3.
 
Uzasadnienie wyboru :
 
Złożona oferta jest ważna w zakresie oferowanego zamówienia jak również cena jej jest korzystna dla zamawiającego.
 
 
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
                Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki, dnia 25. 02.2010 rok.
 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2010-02-25

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2010-02-25

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2010-02-25