Zamówienie Nr ZBM/06/2010 z dnia 2010-03-10 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pokryć dachowych na budynkach zabytkowych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych na terenie miasta Suwałki

Data wydania 2010-03-10
Numer ZBM/06/2010
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pokryć dachowych na budynkach zabytkowych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych na terenie miasta Suwałki
Dotyczy : przetargu nieograniczonego z dnia 30 marca 2010 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 66546-2010z dnia 10.03.2010 roku na wykonanie remontu pokryć dachowych na budynkach zabytkowych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych na terenie miasta Suwałki przy ul. Kościuszki 18, 20 i ul. Noniewicza 87.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty i złożonych wszystkich ofertach w poszczególnych zadaniach.
Złożone ofertyodpowiadają  wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostały uznane jako ważne.
 
 
W zakresie Części I - Zadanie I ul. Kościuszki 18 w Suwałkach  za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru została wybrana oferta nr 6 złożona przez Zakład Dekarsko – Blacharski Krzysztof Sidorowicz, 16 – 400 Suwałki, ul. Kasztanowa 14.
W postępowaniu wpłynęło 5 ofert, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert przedstawiają się następująco :
 
 
Numer oferty
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %
Razem
3
 
Konsorcjum :
1. Gober Firma Budowlana Szymon Gober    16 – 400 Suwałki, ul. M. Konopnickiej 7/18
2. Zakład Usług Budowlanych
Jerzy Witold Gober ul. Lityńskiego 15/4,      16 – 400 Suwałki
83 476,20
X 100 = 89,35 pkt.
89,35 pkt.
93 429,23
5
 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„SOFIX” Stanisław Sofiński
16 – 400 Suwałki, ul. Chopina 20
83 476,20
X 100 = 79,05 pkt.
79,05 pkt.
105 595,64
6
Zakład Dekarsko – Blacharski
Krzysztof Sidorowicz, 16 – 400 Suwałki, ul. Kasztanowa 14
83 476,20
X 100 = 100 pkt.
100 pkt.
83 476,20
              
 
W zakresie Części II - Zadanie II ul. Kościuszki 20 w Suwałkach za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru została wybrana oferta nr 4 złożona przez Zakład Ogólnobudowlany BUDMIŚ Czesław Misiewicz, 16 – 400 Suwałki, ul. Łódzka 5.

W postępowaniu wpłynęło 6 ofert, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert przedstawiają się następująco :

 

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt. w kryterium
Cena 100 %
Razem
3
Konsorcjum :

1. Gober Firma Budowlana Szymon Gober16 – 400 Suwałki,                        ul. M. Konopnickiej 7/18

2. Zakład Usług Budowlanych
Jerzy Witold Gober ul. Lityńskiego 15/4, 16 – 400 Suwałki
 
100 034,58
 
X 100 =   94,48 pkt
 
94,48 pkt 
105 876,23
4
Zakład Ogólnobudowlany BUDMIŚ
Czesław Misiewicz, ul. Łódzka 5, 16-400 Suwałki
100 034,58
X 100 = 100   pkt.
100 pkt
100 034,58
5
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„SOFIX” Stanisław Sofiński
16 – 400 Suwałki, ul. Chopina 20
100 034,58
X 100 =   83,24 pkt
83,24 pkt
120 173,63
6
Zakład Dekarsko – Blacharski
Krzysztof Sidorowicz, 16 – 400 Suwałki,   ul. Kasztanowa 14
100 034,58
X 100 = 93,30   pkt.
93,30 pkt
107 213,54

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W zakresie Części III - Zadanie III ul. Noniewicza 87 w Suwałkach za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru została wybrana oferta nr 6 złożona przez Zakład Dekarsko – Blacharski Krzysztof Sidorowicz, 16 – 400 Suwałki, ul. Kasztanowa 14.

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert przedstawiają się następująco :
 

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt. w kryterium
Cena 100 %
Razem
3
Konsorcjum :
1. Gober Firma Budowlana Szymon Gober16 – 400 Suwałki,                         ul. M. Konopnickiej 7/18
2. Zakład Usług Budowlanych
Jerzy Witold Gober ul. Lityńskiego 15/4, 16 – 400 Suwałki
 
40 687,84
 
X 100 =   76,19 pkt
 
76,19 pkt
53 401,29
6
Zakład Dekarsko – Blacharski
Krzysztof Sidorowicz, 16 -400 Suwałki,   ul. Kasztanowa 14
40 687,84
X 100 = 100 pkt.
100 pkt
40 687,84

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pieczątka o treści :

Z-ca D Y R E K T O R A
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
Suwałki, dnia 16.04.2010 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2010-04-16

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2010-04-16

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2010-04-16