Miasto Suwałki informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pn: Budowa zatok autobusowych oraz montaż wiat przystankowych: Zad 1, zad 2, zad 3, zad 4.

Data wydania 2010-03-12
Numer MDI/2/2010
Tytuł Miasto Suwałki informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pn: Budowa zatok autobusowych oraz montaż wiat przystankowych: Zad 1, zad 2, zad 3, zad 4.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym nr MDI/2/2010 pn: „Budowa zatok autobusowych oraz montaż wiat przystankowych:

Zadanie 1 – Budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem  przy ulicy Wojska Polskiego  - oferta REM BUD I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna, ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

Zadanie 2 – Budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem przy ulicach Szpitalna,  Krzywólka, Nowomiejska, Przemysłowa – oferta Przedsiębiorstwa Drogowo Mostowego Spółka Akcyjna, ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

Zadanie 3 – Budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem przy ulicach Piaskowa, Zarzecze, Noniewicza, Sejneńska, Północna, Świerkowa - oferta REM BUD I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna, ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

Zadanie 4 – Dostawa i montaż 24 wiat przystankowych.- oferta  ARRET s.c., Mariusz Marszałkowski Zenon Stelmach, ul. Lotników 54, 44-122 Gliwice uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą

Ponadto zawiadamiamy,  że zgodnie z art. 94 ust. 2 umowa  w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie odrzucono żadnej oferty jak również nie wykluczono żadnego oferenta z postępowania przetargowego.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informacje o wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Zbiorcze zestawienie ofert – zadanie 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Warunki płatności

Termin gwarancji

 

4.

REM BUD I. Butkiewicz i wspólnicy Spółka Jawna, ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki

 

1.164.346,82

 

30.10.2010 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

5.

Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Wiesława i Tomasz Stankiewicz,

ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki

 

1.194.241,81

 

30.10.2010 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

6.

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe SOFIX Stanisław Sofiński,

 ul. Chopina 20, 16-400 Suwałki

 

1.449.613,24

 

30.10.2010 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

7.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.,

ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki

 

1.366.653,20

 

30.10.2010 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

10.

Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe HENTAR Henryk Taraszkiewicz, ul. Majerskiego 15, 16-400 Suwałki

 

1.187.538,55

 

30.10.2010 r

 

do 30 dni

 

3 lata

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert – zadanie 1

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium (cena – 100%)

Razem

4

100,00

100,00

5

97,50

97,50

6

80,32

80,32

7

85,20

85,20

10

98,05

98,05

 

Zbiorcze zestawienie ofert – zadanie 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Warunki płatności

Termin gwarancji

 

3.

Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A.,

ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki

 

1.677.267,52

 

30.10.2010 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

8. 

Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o.,

ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki

 

1.918.698,20

 

30.10.2010 r

 

do 30 dni

 

3 lata

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert – zadanie 2

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium (cena – 100%)

Razem

3

100,00

100,00

8

87,42

87,42

Zbiorcze zestawienie ofert – zadanie 3

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Warunki płatności

Termin gwarancji

 

4.

REM BUD I. Butkiewicz i wspólnicy Spółka Jawna, ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki

 

778.563,30

 

30.09.2010 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

5.

Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c. Wiesława i Tomasz Stankiewicz,

ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki

 

903.727,44

 

30.09.2010 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

6.

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe SOFIX Stanisław Sofiński,

 ul. Chopina 20, 16-400 Suwałki

 

1.010.950,68

 

30.09.2010 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

9.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.,

ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki

 

851.804,89

 

30.09.2010 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

10.

Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe HENTAR Henryk Taraszkiewicz, ul. Majerskiego 15, 16-400 Suwałki

 

857.701,24

 

30.09.2010 r

 

do 30 dni

 

3 lata

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert – zadanie 3

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium (cena – 100%)

Razem

4

100,00

100,00

5

86,15

86,15

6

77,01

77,01

9

91,40

91,40

10

90,77

90,77

Zbiorcze zestawienie ofert – zadanie 4

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Warunki płatności

Termin gwarancji

 

1.

ARRET s.c.

Mariusz Marszałkowski Zenon Stelmach,

ul. Lotników 54, 44-122 Gliwice

 

234.174,60

 

30.09.2010 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

2.

BUDOTECHNIKA Sp. z o.o.,

ul. Bierawka 2a, 44-145 Pilchowice

 

245.952,00

 

30.09.2010 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert – zadanie 4

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium (cena – 100%)

Razem

1

100,00

100,00

2

95,21

95,21

 

Suwałki, 12.03.2010 r

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2010-03-12

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2010-03-12

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2010-03-12