Zamówienie Nr ZBM/05/2010 z dnia 2010-03-18 - Odpowiedź na zapytanie do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy istniejącego budynku przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach, w wyniku którego powstaną 54 lokale socjalne

Data wydania 2010-03-18
Numer ZBM/05/2010
Tytuł Odpowiedź na zapytanie do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy istniejącego budynku przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach, w wyniku którego powstaną 54 lokale socjalne
W dniu 17 marca 2010 roku wpłynęło do zamawiającego zapytanie od wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia j.n. :
 
Pytanie :  Czy w stolarce PCV profil skrzydła i ramy może być gr. 70mm.
 
Odpowiedź :    Tak.
 
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza zmiany w pozycji 93 przedmiaru robót budowlanych :
Drzwi zewnętrzne DW1 – skrzydło drzwiowe wykonać jako pełne ( rezygnacja ze szkła bezpiecznego ) półskrzydło bez zmian.
Drzwi zewnętrzne DW2 – płyciny dolne jako pełne ( rezygnacja ze szkła bezpiecznego ).
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
Suwałki, dnia 18.03.2010 rok

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2010-03-18

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2010-03-18

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2010-03-18