Zamówienie Nr ZBM/07/2010 z dnia 2010-03-23 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszklanych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetragu nieograniczonym na wykonanie remontu elewacji z wymianą stolarki okiennej i remontem pomieszczeń sanitarnych w budynku użytkowym przy ul. Szkolna 7 w Suwałkach

Data wydania 2010-03-23
Numer ZBM/07/2010
Tytuł Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszklanych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetragu nieograniczonym na wykonanie remontu elewacji z wymianą stolarki okiennej i remontem pomieszczeń sanitarnych w budynku użytkowym przy ul. Szkolna 7 w Suwałkach
 
                                                                 
 
Dotyczy : przetargu nieograniczonego z dnia 15 kwietnia 2010 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 81366-2010 z dnia 23.03.2010 roku na remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i remontem pomieszczeń sanitarnych w budynku użytkowym przy ul. Szkolna 7 w Suwałkach.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający  - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty i złożonych wszystkich ofert w postępowaniu.
Złożone ofertyodpowiadają  wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostały uznane jako ważne.
 
Za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru została wybrana oferta nr 5 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe LOBUD, Leszek Ostrowski, ul. Leśna 46, 16 – 400 Suwałki
W postępowaniu wpłynęło 7 ofert, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert przedstawiają się następująco :
Numer oferty
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %
Razem
1
 
Usługi Remontowo Budowlane
Z. Dariusz Kopko
Ul. Partyzantów 22
16 – 400 Suwałki
 
98 500,00
X 100 =95,63 pkt.
95,63 pkt.
103 000,00
2
 
Zakład Ogólnobudowlany BUDMIŚ
Czesław Misiewicz
16 – 400 Suwałki
Ul. Łódzka 7
 
98 500,00
X 100 =81,75 pkt.
81,75 pkt.
120 494,96
3
 
Zakład Remontowo Budowlany Instalacje Elektryczne Sanitarne i CO
Zefir Marian Nowikowski
16 – 420 Raczki
Ul. 1 Maja 42
 
98 500,00
X100 = 82,96 pkt.
82,96 pkt.
118 725,85
4
 
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „SOFIX”, Stanisław Sofiński, ul. Chopina 20, 16 – 400 Suwałki
98 500,00
X 100 =87,78 pkt.
87,78 pkt.
112 207,12
5
 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe LOBUD
Leszek Ostrowski
Ul. Leśna 46
16 – 400 Suwałki
 
98 500,00
98 500,00
X100=100,00 pkt.
100,00 pkt.
6
 
Zakład Budowlano Remontowy PAŁMAT
Mirosław Truchan
16 – 400 Suwałki ul. Korczaka 4/19
98 500,00
109 420,87
X 100 =90,02 pkt.
90,02 pkt.
7
 
Gober Firma Budowlana
Szymon Gober
Ul. M. Konopnickiej 7/18
16 – 400 Suwałki
98 500,00
108 861,12
 
X 100 =90,48 pkt.
90,48 pkt.
               
 
 
 
 
 
Suwałki, dnia 27.04.2010                                                          
                                                                                      Pieczątka o treści :
                                                                             Dyrektor inż. Piotr Marian Luto
                                                                            /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszklanych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2010-04-27

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2010-04-27

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2010-04-27