Zamówienie Nr ZBM/07/2010 z dnia 2010-03-23 - Modyfikacja treści SIWZ przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu elewacji z wymianą stolarki okiennej i remontem pomieszczeń sanitarnych w budynku użytkowym przy ul. Szkolna 7 w Suwałkach

Data wydania 2010-03-23
Numer ZBM/07/2010
Tytuł Modyfikacja treści SIWZ przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu elewacji z wymianą stolarki okiennej i remontem pomieszczeń sanitarnych w budynku użytkowym przy ul. Szkolna 7 w Suwałkach
Dotyczy : Przetargu nieograniczonego ogłoszonego na łamach Biuletynu Zamówień Publicznych pod numerem 81366-2010 z dnia 23.03.2010 roku na wykonanie remontu elewacji z wymianą stolarki okiennej i remontem pomieszczeń sanitarnych w budynku użytkowym przy ul. Szkolna 7 w Suwałkach.
 
 
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach jako zamawiający wprowadza korektę do Załącznika Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Program funkcjonalno - użytkowy Dział III pkt 4 ppkt 4.4 lit a. jak niżej :
 
III. Zakres robót remontowych do wykonania
4.    Remont istniejących balkonów i tarasu :
4.4. Remont posadzek w zakresie :
a) rozbiórka posadzek betonowych                 - 6,48 m3
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
 
Suwałki, dnia 12.04.2010 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2010-04-12

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2010-04-12

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2010-04-12