Zamówienie Nr ZBM/04/2010 z dnia 2010-03-25 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu elewacji i pokryć dachowych z wymianą stolarki okiennej budynków zabytkowych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych na terenie miasta Suwałki

Data wydania 2010-03-25
Numer ZBM/04/2010
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu elewacji i pokryć dachowych z wymianą stolarki okiennej budynków zabytkowych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych na terenie miasta Suwałki
                                            OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający  - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty i złożonych wszystkich ofert w poszczególnych zadaniach.
Złożone ofertyodpowiadają  wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostały uznane jako ważne.
 
W zakresie Części I - Zadanie I ul. Kościuszki 88 - 90  za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru została wybrana oferta nr 8 złożona przez PPU „HAWAL” Halina Walendzewicz, 16 – 400 Suwałki, ul. Kowalskiego 10B/1.
W postępowaniu wpłynęło 7 ofert, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert przedstawiają się następująco :
 
 
Numer oferty
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %
Razem
1
KONSORCJUM :
Gober Firma Budowlana Szymon Gober, ul. M. Konopnickiej 7/18, 16 – 400 Suwałki
i
Zakład Usług Budowlanych, Jerzy Witold Gober, ul. Lityńskiego 15/4, 16 – 400 Suwałki
68 027,76
X 100 = 83,49 pkt.
83,49 pkt.
81 477,34
3
 
Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Spółka z o.o
16 – 300 Augustów
Ul. Tytoniowa 4
68 027,76
X 100 = 96,31 pkt.
96,31 pkt.
70 632,24
4
 
Zakład Remontowo Budowlany Instalacje Elektryczne Sanitarne i CO
Zefir Marian Nowikowski
16 – 420 Raczki
Ul. 1 Maja 42
68 027,76
X 100 = 88,31 pkt.
88,31 pkt.
77 031,56
5
 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe LOBUD
Leszek Ostrowski
Ul. Leśna 46
16 – 400 Suwałki
68 027,76
X 100 = 85,43 pkt.
85,43 pkt.
79 632,30
8
 
PPU „HAWAL” Halina Walendzewicz
16-400 Suwałki, ul. Kowalskiego 10b/1
 
68 027,76
68 027,76
X 100 = 100,00 pkt.
100,00 pkt.
9
 
JAN-MICH” Jan Aniołowski Firma Budowlano Remontowa Usługowo Handlowa
Ul. Kowalskiego 21/6
16 – 400 Suwałki
 
68 027,76
79 000,00
X 100 = 86,11 pkt.
86,11 pkt.
10
 
Zakład Usług Wielobranżowych
Bronisław Stępień
16 – 400 Suwałki
Ul. Wł. Łokietka 48A
 
68 027,76
97 371,18
 
X 100 = 69,86 pkt.
69,86 pkt.
 
               
W zakresie Części II - Zadanie II ul. Kościuszki 52  za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru została wybrana oferta nr 4 złożona przez Zakład Remontowo Budowlany Instalacje Elektryczne Sanitarne i CO, Zefir Marian Nowikowski, 16 – 420 Raczki, ul. 1 Maja 42
W postępowaniu wpłynęły 4 oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert przedstawiają się następująco :
 
Numer oferty
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %
Razem
1
KONSORCJUM :
Gober Firma Budowlana Szymon Gober, ul. M. Konopnickiej 7/18, 16 – 400 Suwałki
i
Zakład Usług Budowlanych, Jerzy Witold Gober, ul. Lityńskiego 15/4, 16 – 400 Suwałki
78 619,91
X 100 = 92,87 pkt.
92,87 pkt.
84 657,59
2
 
PUH „SOFIX” Stanisław Sofiński
Ul. Chopina 20
16 – 400 Suwałki
78 619,91
X 100 = 72,54 pkt.
72,54 pkt.
108 385,99
4
Zakład Remontowo Budowlany Instalacje Elektryczne Sanitarne i CO
Zefir Marian Nowikowski
16 – 420 Raczki
Ul. 1 Maja 42
78 619,91
X 100 = 100,00 pkt.
100,00 pkt.
78 619,91
7
Centrum Pokryć Dachowych DACH-POL
Piotr Racis
16-400 Suwałki, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2
78 619,91
112 792,33
X 100 = 69,70 pkt.
69,70 pkt.
 
               
W zakresie Części III - Zadanie III ul. Ks. Kazimierza Hamerszmita 6 za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru została wybrana oferta nr 3 złożona przez Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Spółka z o.o, 16 – 300 Augustów, ul. Tytoniowa 4.
W postępowaniu wpłynęło 7 ofert, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert przedstawiają się następująco :
 
Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %
Razem
1
KONSORCJUM :
Gober Firma Budowlana Szymon Gober, ul. M. Konopnickiej 7/18, 16 – 400 Suwałki
i
Zakład Usług Budowlanych, Jerzy Witold Gober, ul. Lityńskiego 15/4, 16 – 400 Suwałki
118 130,39
X 100 = 89,37pkt.
89,37 pkt.
132 180,92
2
 
PUH „SOFIX” Stanisław Sofiński
Ul. Chopina 20
16 – 400 Suwałki
118 130,39
X 100 = 72,01 pkt.
72,01 pkt.
164 037,66
3
Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Spółka z o.o
16 – 300 Augustów
Ul. Tytoniowa 4
118 130,39
X 100 = 100,00 pkt.
100,00 pkt.
118 130,39
4
Zakład Remontowo Budowlany Instalacje Elektryczne Sanitarne i CO
Zefir Marian Nowikowski
16 – 420 Raczki
Ul. 1 Maja 42
118 130,39
X 100 = 86,59 pkt.
86,59 pkt.
136 417,27
5
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe LOBUD
Leszek Ostrowski
Ul. Leśna 46
16 – 400 Suwałki
 
 
118 130,39
141 363,14
 
X 100 = 83,57pkt.
83,57 pkt.
7
Centrum Pokryć Dachowych DACH-POL , Piotr Racis
16-400 Suwałki, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2
 
 
118 130,39
171 668,63
 
X 100 = 68,81pkt.
68,81 pkt.
9
JAN-MICH” Jan Aniołowski Firma Budowlano Remontowa Usługowo Handlowa
Ul. Kowalskiego 21/6
16 – 400 Suwałki
 
 
118 130,39
150 205,01
 
X 100 = 78,65pkt.
78,65 pkt.
 
W zakresie Części IV - Zadanie IV ul. Kościuszki 76 za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru została wybrana oferta nr 6 złożona przez Zakład Budowlano Remontowy PAŁMAT , Mirosław Truchan, 16 – 400 Suwałki, ul. Korczaka 4/19.
W postępowaniu wpłynęło 6 ofert, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert przedstawiają się następująco :
 
Numer oferty
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %
Razem
1
KONSORCJUM :
Gober Firma Budowlana Szymon Gober, ul. M. Konopnickiej 7/18, 16 – 400 Suwałki
i
Zakład Usług Budowlanych, Jerzy Witold Gober, ul. Lityńskiego 15/4, 16 – 400 Suwałki
109 736,77
X 100 = 78,05 pkt.
78,05 pkt.
140 597,13
2
 
PUH „SOFIX” Stanisław Sofiński
Ul. Chopina 20
16 – 400 Suwałki
109 736,77
X 100 = 68,18 pkt.
68,18 pkt.
160 960,08
4
Zakład Remontowo Budowlany Instalacje Elektryczne Sanitarne i CO
Zefir Marian Nowikowski
16 – 420 Raczki
Ul. 1 Maja 42
109 736,77
X 100 = 71,47 pkt.
71,47 pkt.
153 541,73
5
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe LOBUD
Leszek Ostrowski
Ul. Leśna 46
16 – 400 Suwałki
 
109 736,77
X 100 = 72,16 pkt.
72,16 pkt.
152 068,58
6
 
Zakład Budowlano Remontowy PAŁMAT
Mirosław Truchan
16 – 400 Suwałki
Ul. Korczaka 4/19
 
 
109 736,77
109 736,77
 
X 100 = 100,00 pkt.
100,00 pkt.
10
 
Zakład Usług Wielobranżowych
Bronisław Stępień
16 – 400 Suwałki
Ul. Wł. Łokietka 48A
 
 
109 736,77
161 011,54
 
X 100 = 68,15 pkt.
68,15 pkt.
 
 
 
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
                                                     Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
Suwałki, dnia 25.03.2010 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2010-03-25

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2010-03-25

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2010-03-25