Zamówienie Nr ZBM/08/2010 z dnia 2010-04-09 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na remont budynku związanego z opieką zdrowotną – przychodnia medyczna przy ul. Putry 9 w Suwałkach – roboty budowlano instalacyjne w obiekcie czynnym

Data wydania 2010-04-09
Numer ZBM/08/2010
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na remont budynku związanego z opieką zdrowotną – przychodnia medyczna przy ul. Putry 9 w Suwałkach – roboty budowlano instalacyjne w obiekcie czynnym
                                                      
 
Dotyczy : przetargu nieograniczonego z dnia 30 kwietnia 2010 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 99262 -2010 z dnia 09.04.2010 roku na remont budynku związanego z opieką zdrowotną – przychodnia medyczna przy ul. Putry 9 w Suwałkach – roboty budowlano instalacyjne w obiekcie czynnym.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych       ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty i złożonych wszystkich ofert w przetargu.
Złożone ofertyodpowiadają  wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostały uznane jako ważne.
Za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru została wybrana oferta nr 2 złożona przez Gober Firma Budowlana, Szymon Gober , ul. M. Konopnickiej 7/18, 16 – 400 Suwałki.
W postępowaniu wpłynęło 6 ofert, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert przedstawiają się następująco :
 
 
Numer oferty
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %
Razem
1
 
Zakład Ogólnobudowlany
Wiesław Zieliński
16 – 400 Suwałki, ul. Zastawie 8
165 004,67
X 100 = 96,00 pkt.
96,00 pkt.
171 873,03
2
 
Gober Firma Budowlana
Szymon Gober
Ul. M. Konopnickiej 7/18
16 – 400 Suwałki
165 004,67
X 100 = 100,00 pkt.
100,00 pkt.
165 004,67
3
 
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ALMA Piotr Sokołowski, ul. Łukasiewicza 3
19 – 300 Ełk
165 004,67
X 100 = 88,29 pkt.
88,29 pkt.
186 880,22
4
 
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „SOFIX”, Stanisław Sofiński, ul. Chopina 20, 16 – 400 Suwałki
165 004,67
X 100 = 79,61 pkt.
79,61 pkt.
207 254,81
5
 
DOM -BUD-TYNK s.c, Jacek Dźwilewski, Mirosław Krasnoborski, 16 – 400 Suwałki, ul. Wł. Jagiełły 7
 
165 004,67
173 470,07
X 100 = 95,12 pkt.
95,12 pkt.
6
 
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c Wiesława i Tomasz Stankiewicz, 16 – 400 Suwałki, ul. Jasna 3
165 004,67
214 643,24
X 100 = 76,87 pkt.
76,87 pkt.
               
 
 
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
                                Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
Suwałki dnia 11.05.2010 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2010-05-11

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2010-05-11

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2010-05-11