Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn: Wykonanie boiska ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 9 w Suwałkach"

Data wydania 2010-04-22
Numer MDI/5/2010
Tytuł Miasto Suwałki informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieoggraniczonego pn: "Wykonanie boiska ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Suwałkach"

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym nr MDI/5/2010 pn: „Wykonanie boiska ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 9 w Suwałkach”, oferta  Firmy KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino Leszno uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje o wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 Zbiorcze zestawienie ofert 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Warunki płatności

Termin gwarancji

 

1.

Konsorcjum Firm:

Lider -GARDENIA SPORT

 Sp. z o.o.

Ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa

Konsorcjant- Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych POLDREN

Sp. z o.o.,

Wypusty 5, 16-300 Augustów

 

1.856.577,10

 

20.08.2010 r

 

do 30 dni

36 miesiące na roboty budowlany, 60 miesięcy na nawierzchnię z sztucznej trawy

 

2.

PANORAMA II Sp. z o.o.

Ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia

 

1.543.559,67

 

20.08.2010 r

 

do 30 dni

36 miesiące na roboty budowlany, 60 miesięcy na nawierzchnię z sztucznej trawy

 

3.

Firma KASZUB Dariusz Kaszuba

Ul. Rzemieślnicza 3,

83-307 Kiełpino Leszno

 

1.258.098,62

 

20.08.2010 r

 

do 30 dni

36 miesiące na roboty budowlany, 60 miesięcy na nawierzchnię z sztucznej trawy

 

4.

Konsorcjum Firm: 1) Firma Ogrodnicza Leśniewscy – Architektura Zieleni

Robert Leśniewski, Małgorzata Leśniewska

Ul. Czerwonego Krzyża 6,

22-100 Chełm

2) TOP KOP Krzysztof Świtaj,

ul. Armii Krajowej 16/17, 19-500 Gołdap

 

1.666.000,00

 

20.08.2010 r

 

do 30 dni

36 miesiące na roboty budowlany, 60 miesięcy na nawierzchnię z sztucznej trawy

 

5

Prestige Sp. z o.o.,

ul. Świerczewskiego 5

71-066 Szczecin

 

1.580.895,90

 

20.08.2010 r

 

do 30 dni

36 miesiące na roboty budowlany, 60 miesięcy na nawierzchnię z sztucznej trawy

 

6

Polcourt S.A.

Ul. Gen. Zajączka 11 lok. C7,

01-510 Warszawa

 

1.494.226,14

 

20.08.2010 r

 

do 30 dni

36 miesiące na roboty budowlany, 60 miesięcy na nawierzchnię z sztucznej trawy

 

7

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego HYDROS

Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza Sp. J.

Ul. Dąbrowskiego 28, 15-950 Białystok

 

1.464.000,00

 

20.08.2010 r

 

do 30 dni

36 miesiące na roboty budowlany, 60 miesięcy na nawierzchnię z sztucznej trawy

 

8

Konsorcjum Firm: 1) BRABUD s.c. Antoni Rutkowski,

Jacek Rutkowski.

Ul. Sobolewska 4A,

15-560 Białystok,

2) Elastic Line sp. z o.o.,

ul. Rutkowskiego 21,

62-020 Swarzędz.

 

 

1.478.885,10

 

 

20.08.2010 r

 

 

do 30 dni

36 miesiące na roboty budowlany, 60 miesięcy na nawierzchnię z sztucznej trawy

 

9

Konsorcjum Firm:

1) AQUAT – Kazimierz Bobowik, ul. Krzemowa 2,

19-300 Ełk

2) HEMET Sp. z o.o.,

Ul. Fabryczna 23A,

65-001 Zielona Góra

 

1.545.672,91

 

20.08.2010 r

 

do 30 dni

36 miesiące na roboty budowlany, 60 miesięcy na nawierzchnię z sztucznej trawy

 

10

Konsorcjum Firm:

1) Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A.

Ul. Piaskowa 7, 16-400 Suwałki,

2) FHU Profi-Sport

Andrzej Szymański

Edyta Szymańska,

ul. Bardowskiego 1,

35-005 Rzeszów

 

1.697.794,61

 

20.08.2010 r

 

do 30 dni

36 miesiące na roboty budowlany, 60 miesięcy na nawierzchnię z sztucznej trawy

 

11

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Szymon Racis

Ul. Cicha 8, 16-400 Suwałki

 

1.370.000,00

 

20.08.2010 r

 

do 30 dni

36 miesiące na roboty budowlany, 60 miesięcy na nawierzchnię z sztucznej trawy

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium (cena – 100%)

Razem

1

67,76

67,76

2

81,51

81,51

3

100,00

100,00

4

75,52

75,52

5

79,58

79,58

6

84,20

84,20

7

85,94

85,94

8

85,07

85,07

9

81,39

81,39

10

74,10

74,10

11

91,83

91,83

 

Ponadto zawiadamiamy,  że zgodnie z art. 94 ust. 2 umowa  w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ponieważ nie odrzucono żadnej oferty jak również nie wykluczono żadnego oferenta z postępowania przetargowego.

 

 

Suwałki, 22.04.2010 r

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2010-04-22

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2010-04-22

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2010-04-22